Kehittäminen

KAJAK-pilotti: Kaivannaisjätteiden raaka-ainepotentiaali

  • Kahden entisen kaivosalueen kaivannaisjätteistä kartoitetaan hyödynnettävissä olevia raaka-aineita. Pilotti on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa KAJAK-hanketta. Mukana ovat myös Geologian tutkimuskeskus, ympäristöministeriö, Envineer Oy ja Ramboll Finland Oy. Valmistuu loppuvuonna 2024.
  • Lue tiedote: Pilottihanke: Vanhoilta kaivannaisjätealueilta etsitään raaka-aineita 

Maaperän puhdistusmenetelmien ilmastovaikutukset -kehityshanke

Dronejen hyödyntäminen KAJAK-kaivannaisjätealueiden tutkimuksissa

Materiaalien saatavuusselvitys KAJAK-kohteiden lähellä

  • Valmistui syksyllä 2023. Kartoitus KAJAK-kohteiden läheisyydessä olevista kaivannaisjätealueiden kunnostuksissa käytettävien materiaalien saatavuudesta. Tutkimuksen toteutti Envineer Oy. 

Suunnitelma kaivannaisjätealueiden raaka-ainepotentiaalin arviointityöstä KAJAK-prosessissa

  • Kaivannaisjätealueiden raaka-ainepotentiaalin tutkiminen ja raportointi KAJAK-hankkeessa. Tutkimuksen toteuttaa Geologian tutkimuskeskus GTK. Valmistui syksyllä 2023.

Selvitys EU-rahoitusmahdollisuuksista KAJAK-kohteisiin

  • Selvityksessä käsitellään KAJAK-hankkeen kohteiden mahdollisia EU-rahoituskanavia sekä luodaan esimerkkien avulla viitekehys rahoitushaun vaiheista. Sen toteutti Ramboll Finland Oy. Selvitys valmistui 2023.

Metallipitoisten pintavesien käsittely reaktiivisella suodatuksella KAJAK-kohteessa

  • Orijärven vanhalla kaivosalueella Engwater Oy:n ja Envitop Oy:n toteuttaman pilot-kokeen tarkoituksena oli tutkia suodatustekniikan kykyä neutraloida happamia valumavesiä sekä pidättää valumavesien sisältämät raskasmetallit. Pilot-hanke valmistui loppuvuodesta 2022.

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke 2016–2018

  • PIMA-kokeiluhankkeen (2016-2018) tavoitteena oli vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan.