Järjestäminen yhteistyössä - mitä se on?

Alueen pilaantuneisuuden selvittäminen ja puhdistaminen voidaan tehdä järjestämisen kautta. Tämä on valtion toissijainen tukimuoto.

Järjestäminen yhteistyössä: 

  • Valtio eli Pirkanmaan ELY-keskus toimii tilaajaorganisaationa ja toteuttaa hankkeen. 
  • Kustannukset jaetaan yhteistyöosapuolen kanssa eli järjestäminen toteutetaan yhteistyössä.

Järjestäminen on harkinnanvaraista ja siihen voidaan ryhtyä vain ympäristöministeriön osoittaman määrärahan rajoissa.

Edellytykset järjestämiselle ovat samat kuin valtionavustuksen myöntämiselle, kun on jaettu kustannusvastuu. Lisäksi edellytetään, että kyseessä on tilanne, jossa pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on yleisen ympäristö- ja terveysedun näkökulmasta välttämätöntä.

Vain erityisissä poikkeustapauksissa valtio eli Pirkanmaan ELY-keskus voi vastata toteutuksesta ja kustannuksista kokonaan.

Miten kustannukset jaetaan järjestämisessä?

Pääsääntöisesti hakija, kunta, kiinteistön omistaja tai haltija osallistuu alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen järjestämisen kustannuksiin. 

Kustannukset jaetaan tarkoituksenmukaisessa suhteessa ottaen huomioon:

  • terveydelle tai
  • ympäristölle aiheutuvan vaaran tai
  • haitan vakavuus tai
  • todennäköisyys,
  • toimen kiireellisyys, 
  • toimeen saadut muut julkiset varat ja muut näihin rinnastettavat seikat.
     

Kustannustenjaossa on samat periaatteet ja prosenttiosuudet kuin avustuksen määrästä päätettäessä. Kustannustenjaosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella: ELY-keskuksen osuus on maksimissaan 50 prosenttia selvittämisen ja 40 prosenttia puhdistamisen kustannuksista.