Kestävyyden arviointi pilaantuneisiin alueisiin liittyvissä hankkeissa

Ympäristöhallinto suosittelee kestävyyden arviointia kaikkiin pima-hankkeisiin, joissa todetaan puhdistustarve.

Kestävyyden arvioinnissa vertaillaan eri puhdistusmenetelmien ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Arviointi ohjaa puhdistusmenetelmän tai -menetelmien valintaa. Tavoitteena on valita puhdistusmenetelmä, joka on teknis-taloudellisesti mahdollinen toteuttaa ja joka huomioi ympäristö- ja terveysasiat riittävällä tasolla siten, että alueen käyttö on mahdollista ja riskitöntä.

Kestävyyden arvioinnin jälkeen valitaan varsinainen puhdistusmenetelmä, jolle laaditaan puhdistussuunnitelma. Tämän jälkeen puhdistamiselle haetaan lupa (PIMA-päätös) alueen omalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Helsingissä ja Turussa kaupungila), minkä jälkeen puhdistaminen voidaan toteuttaa.

Kaikissa Maaperä kuntoon -ohjelman järjestämissä ja ELY-keskuksen avustamissa kohteissa tehdään selvittämisvaiheen päätteeksi kestävyyden arviointi, mikäli riskinarviointi osoittaa, että kohde pitää puhdistaa. Ohjelmalle räätälöity Kestävyyden arvioinnin malli (KESY) on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Malli koostuu excel-pohjaisesta valintatyökalusta sekä erikseen viranomaisille ja konsulteille laadituista ohjeista.