KAJAK-kohde: Mätäsvaara

Sijainti: Mätäsvaara, Lieksa

Seuranta: 2021–2022 (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Selvitykset: Tarkempien tutkimusten tarve selviää seurannan jälkeen.

Kunnostaminen: Kunnostustarve ei tiedossa.

Laaja, valkoinen hiekka-alue, jonka reunoilla kasvaa puita.

Kohteen historia

Yksityishenkilö löysi Lieksan molybdeeniesiintymän 1900-luvun alussa. Wärtsilä Oy koelouhi esiintymää vuosina 1920–22 ja 1932–33, mutta varsinaisen kaivoksen rakentamisen aloitti Vuoksenniska AB vuosina 1938–1939. Kun kaivos vuonna 1940 käynnistettiin, se oli Suomen toiseksi suurin kaivos Petsamon nikkelikaivoksen jälkeen. Ympärille oli rakennettu edistyksellinen kaivoskylä, jossa oli runsaasti palveluita ja Alvar Aallon suunnittelemia tyyppitaloja.

Malmia louhittiin vuosina 1940–47 avolouhoksesta ja maanalaisesta louhoksesta yli tuhannen työntekijän voimin. Molybdeeniä voidaan käyttää teräksen kovettamiseen esimerkiksi aseteollisuudessa, ja Mätäsvaaran molybdeeniä vietiinkin Saksaan aseteollisuuden käyttöön. Kun toinen maailmansota loppui, molybdeenin kysyntä ja hinta romahti. Kaivos lakkautettiin lopulta vuonna 1947.

Nykyään alueella voi havaita vanhan kaivostoiminnan jäljiltä kolme vedellä täyttynyttä avolouhosta sekä noin 15 hehtaarin kokoisen peittämättömän rikastushiekka-alueen. Kvartsipitoinen hiekka on valkoista, ja hiekkakasa kohoaa paikoin jopa puiden latvojen korkeuteen. Kasan pinta on osin kova, mutta osin rikkoutunutta ja pölyävää. Kaivosalueelle ei ole läjitetty sivukiveä.

Aikaisemmin havaittua

Alueella ei ole tehty kattavia rikastushiekan laatua tai ympäristön tilaa koskevia tutkimuksia. Geologian tutkimuskeskuksen tietojen mukaan rikastushiekka-alueen suotovesinäytteen pH oli vuonna 2009 lähellä neutraalia (6,5), mutta vesi sisälsi kohonneita pitoisuuksia muun muassa sinkkiä ja kuparia. Jätehiekka voikin sisältää metallisulfideja, jotka voivat aiheuttaa alapuoliseen vesistöön metallikuormitusta.

Käynnissä oleva seuranta

Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella tehdään ympäristön tilaa koskevia seurantatutkimuksia syksyllä 2021 sekä keväällä ja syksyllä 2022. Mätäsvaaran kaivannaisjätealue kuuluu kansalliseen luetteloon, johon on listattu käytöstä poistettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita, joista joko aiheutuu tai voi aiheutua uhkaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Käytännössä kunkin kohteen ympäristö- ja terveysvaikutuksia selvitetään KAJAK-hankkeessa, jota toteuttaa koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Tutkimuksia tehdään rikastushiekka-alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä, missä tutkitaan rikastushiekan ominaisuuksia sekä hiekasta mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta alueen maaperään, pohja- ja pintavesiin sekä ilmaan. Näytteenottoa ei tehdä varsinaisella kaivosalueella. Tutkimustulokset valmistuvat loppuvuodesta 2022.

Seurantahankkeeseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy.