Maaperä kuntoon -ohjelman hankinnat

Maaperä kuntoon -ohjelman hankkeiden suunnittelu tilataan ympäristöalan konsulteilta, kun hanke järjestetään Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta. Konsulttihankintoja tehdään puitejärjestelyn kautta, mutta myös muita hankintamenettelyitä käytetään. Hankintamenettely valitaan aina tapauskohtaisesti. Puhdistushankkeet kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimella menettelyllä.

Maaperä kuntoon -ohjelman puitesopimuskonsultit 2021–2023

  • FCG Finnish Consulting Group Oy
  • Envineer Oy
  • Ramboll Finland Oy

KAJAK-hankkeen puitesopimuskonsultit 2021-2023

  • Envineer Oy
  • Ramboll Finland Oy