Kaivuri hajottaa rakennusta, jossa on kaksi seinää jäljellä. Ympärillä puita.

Isännällisten pima-kohteiden edistämishanke

Hankkeen tavoitteena on edistää isännällisten pima-kohteiden tunnistusta ja niiden tutkimusten ja riskinarvioinnin toteuttamista valtakunnallisen pilaantuneiden alueiden riskienhallintastrategian mukaisesti.

Tavoitteet

Kehityshankkeen tavoitteena on edistää isännällisten PIMA-kohteiden tunnistusta ja niiden tutkimusten ja riskinarvioinnin toteuttamista valtakunnallisen pilaantuneiden alueiden riskienhallintastrategian mukaisesti.

Toteutus

Hanke toteutetaan vuosien 2022 ja 2024 välisenä aikana perehtymällä suomalaisiin isännällisiin PIMA-kohteisiin tietokantojen ja viranomaiskeskusteluiden avulla. Tyypillisten kohteiden perusteella luodaan menettelytapa merkittävien kohteiden tunnistamiseksi, ja esimerkkitapausten avulla ohjeistetaan ratkaisemaan tyypillisten viranomaistyötä hidastavien ongelmien ratkaisussa.

Esimerkkitapauksia kerätään muun muassa neljä kertaa vuodessa järjestettävillä PIMA-klinikoilla, jotka ovat ympäristöviranomaisten keskinäisiä, ongelmanratkaisuun keskittyviä keskustelutilaisuuksia.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy viranomaistyötä tukevia menettelytapoja isännällisten PIMA-kohteiden tutkimuksen ja kunnostuksen edistämiseen ja toiminnanharjoittajalle suunnattua tietoa maaperän kestävästä käytöstä.

Yhteyshenkilö

Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus, [email protected], +358 29 525 2264