Pilaantuneiden alueiden vanhat valtion jätehuoltotyöt

Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista vuodesta 1989 alkaen. 31.12.2019 saakka tukeminen perustui valtion jätehuoltotyöjärjestelmään. Se oli tarkoitettu tilanteisiin, joissa terveys- tai ympäristöriskin aiheuttanutta pilaantunutta aluetta ei saatu muuten selvitettyä tai puhdistettua ja joissa yleinen etu edellytti toimia. 

Ympäristöministeriö myönsi vuosittain noin 3-4 milj. euroa ympäristö- tai terveysvaaraa aiheuttavien kohteiden selvittämiseen ja puhdistamiseen. Yleisiä rahoitettuja kohteita olivat vanhat suljetut kaatopaikat sekä sahat, kyllästämöt ja ampumaradat.  

Valtion jätehuoltotyöjärjestelmässä valtio ja yhteistyötaho, kuten kunta tai yksityinen taho solmivat jätehuoltotyösopimuksen. Siinä sovittiin muun muassa hankkeen tavoitteet, vastuut sekä osapuolten osuus hankkeen kustannuksista. Valtion jätehuoltotyöt keskitettiin vuonna 2016 Pirkanmaan ELY-keskukseen yhtä aikaa valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman (Maaperä kuntoon -ohjelma) kanssa. 

Jätehuoltotyöjärjestelmän avulla on selvitetty ja puhdistettu satoja alueita, mutta siihen liittyi ongelmia muun muassa perustuslain ja valtiontukilainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi järjestelmä perustui pääosin kumottuun sääntelyyn, minkä vuoksi sitä ei voitu enää kehittää. 

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen tukemiseksi otettiin käyttöön uusi valtiontukijärjestelmä 1.1.2020. Viimeistään 31.12.2019 käynnistyneet jätehuoltotyöhankkeet toteutetaan loppuun saakka jätehuoltotyösopimuksen mukaisesti.