Pilaantuneisiin alueisiin liittyvä asiantuntijapalvelu valtionavustuksen saajalle

Pirkanmaan ELY-keskus voi antaa valtionavustuksen hakijalle hänen pyynnöstään maksullista asiantuntijapalvelua, joka voi liittyä esimerkiksi yksittäisen hankkeen suunnitteluun, hankintaan tai toteutukseen. Asiantuntijapalvelua annetaan ensisijaisesti valtionavustuksen saajalle, ei esimerkiksi hankkeen toteutuksesta vastaavalle konsultille tai urakoitsijalle.  

Maksullinen asiantuntijapalvelu eroaa hallintolain mukaisesta neuvonnasta sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain (PIMA-tukilaki) mukaisesta ohjauksesta ja neuvonnasta, jotka liittyvät muun muassa valtionavustusmenettelyyn sekä PIMA-tukilain yleiseen soveltamiseen. Asiantuntijapalvelun ja maksuttoman neuvonnan eroja on kuvattu tarkemmin valtionavusta koskevassa oppaassa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen antama asiantuntijapalvelu ei saa olla ristiriidassa viranomaistehtävien kanssa, eikä sen kustantamiseksi voida myöntää valtionavustusta. Palvelu hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. 

Pilaantuneisiin alueisiin liittyvää asiantuntijapalvelua tarjoavat myös monet yksityiset toimijat.