Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke 2016–2018

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke (PIMA-kokeiluhanke) oli osa laajempaa Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmaa, joka puolestaan kuului Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeeseen Juha Sipilän hallituskaudella vuosina 2016–2018. Hanke toteutettiin osana Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian (PIMA-strategian) toimeenpanoa.

Kokeiluhankkeen toimeenpano keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukseen ja sitä tuki Business Finlandin myöntämä Clean Soil -kokeilurahoitus.

Toiminnan keskiössä kiertotalous ja cleantech-yritysten kilpailukyky

Kokeiluhankkeen tavoitteena oli vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan.

Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edisti monipuolisten kokeilujen käynnistymistä

  • myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K toimintaan
  • toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa luotiin yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen
  • viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.

Toiminnan taustalla oli ajatus kokeilukulttuurin edistämisestä, jossa kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, edistetään yrittäjyyttä, parannetaan palveluita sekä vahvistetaan yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken.