VERKKOKOULUTUKSET

Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset -verkkokurssi

Suomen ympäristökeskuksen maksuttomalla kurssilla käsitellään haitta-aineita ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia, tietolähteitä sekä lainsäädäntöä. Kurssi on suunnattu viranomaisille, opiskelijoille, yrityksille ja teollisuuden ympäristöasioista vastuulla oleville henkilöille.

Kestävyys pilaantuneiden alueiden riskinhallinnassa -verkkokurssi

Suomen ympäristökeskuksen 20 euroa maksavalla kurssilla käsitellään monipuolisesti kestävyyden teemoja pilaantuneiden alueiden riskienhallinnassa. Kurssi on suunnattu kaikille pilaantuneiden alueiden parissa työskenteleville ja muille aiheesta kiinnostuneille. Kurssia suositellaan erityisesti tilaajille ja kaavoittajille sekä pilaantuneiden alueiden parissa työskenteleville konsulteille ja viranomaisille.