VERKKOKOULUTUKSET

Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset -verkkokurssi

Suomen ympäristökeskuksen maksuttomalla kurssilla käsitellään haitta-aineita ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia, tietolähteitä sekä lainsäädäntöä. Kurssi on suunnattu viranomaisille, opiskelijoille, yrityksille ja teollisuuden ympäristöasioista vastuulla oleville henkilöille.