Pilaantuneen alueen biologinen puhdistaminen

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden biologiset puhdistusmenetelmät lyhyesti:

  • toteutetaan maa-aineksia kaivamatta ja pohjavettä siirtämättä (in-situ)
  • luodaan optimaaliset olosuhteet mikrobien toiminnalle (pH, lämpötila, kosteus)
  • haitta-aineet hajoavat tai muuttuvat haitattomaan muotoon mikrobien vaikutuksesta
  • sopivat orgaanisille yhdisteille, esimerkiksi öljyhiilivedyille, liuottimille, torjunta-aineille
  • pitkäkestoisia puhdistusmenetelmiä.

Biologisissa puhdistusmenetelmissä haitta-aineiden hajoaminen ja muuttuminen perustuu biologisiin prosesseihin, jotka tapahtuvat mikrobien vaikutuksesta. Biologisissa menetelmissä mikrobeille luodaan optimaaliset olosuhteet, jotta ne voivat hyödyntää haitta-aineita ravintonaan sekä energianlähteenään. Tyypillisesti tämä tarkoittaa ravinteiden ja hapen lisäämistä sekä pH:n, lämpötilan ja kosteuden optimointia mikrobien kasvulle sopivaksi.

Biologiset menetelmät soveltuvat orgaanisiin haitta-aineisiin, kuten öljyhiilivetyihin, orgaanisiin liuottimiin sekä torjunta-aineisiin. Menetelmät eivät useimmiten sovellu epäorgaanisille yhdisteille, mutta haitta-aineiden kerääminen kasveihin soveltuu myös epäorgaanisille haitta-aineille, kuten raskasmetalleille.

Biologinen käsittely saattaa kestää suhteellisen pitkään. Kustannukset ovat kuitenkin usein alhaiset ja alueelliset häiriöt vähäisiä etenkin in situ -menetelmillä.

Biologisia menetelmiä on paljon

Yksinkertaisimmillaan biologinen puhdistaminen tarkoittaa sitä, että haitta-aineiden annetaan vähentyä luontaisesti tapahtuvien biologisten prosessien vaikutuksesta. Tällöin mikro-organismit, kuten bakteerit ja entsyymit, hajottavat haitta-aineita. Luontaista biohajoamista, joka yhdistetään ympäristötarkkailuun, kutsutaan monitoroiduksi luontaiseksi biohajoamiseksi, joka on usein ympäristö- ja kustannustehokkain riskienhallintamenetelmä.

Luontaista biohajoamista voidaan tehostaa lisäämällä maaperään mikro-organismien toimintaa edistäviä ravinteita ja reagensseja sekä happea. Tällöin puhutaan tehostetusta biologisesta puhdistamisesta, jota voidaan toteuttaa aerobisissa tai anaerobisissa olosuhteissa. Tehostettu biologinen puhdistus voidaan toteuttaa joko in situ -menetelmällä tai kaivamalla maa-aineksia.

Fytoremediaatiossa käytetään kasveja tai sieniä sekä niiden kanssa symbioosissa eläviä mikrobeja pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamiseen. Kasvit voivat kerätä haitta-aineita itseensä sekä stabiloida tai hajottaa haitta-aineita. Menetelmä soveltuu sekä orgaanisille että epäorgaanisille haitta-aineille.