Pilaantuneiden alueiden parissa toimivat viranomaiset ja tutkimuslaitokset

 

Viranomaisia

Pelastuslaitokset

Pelastuslaitokset vastaavat öljy- ja kemikaalivahinkojen akuutista ensitorjunnasta.

ELY-keskukset, Helsingin ja Turun kaupungit

Kunkin alueen oma elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii valtion valvontaviranomaisena ja vastaa pilaantuneisiin alueisiin liittyvästä neuvonnasta, pima-ilmoitusten käsittelystä ja pima-päätöksistä. Helsingissä ja Turussa toimivalta on siirretty kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samat viranomaiset toimivat puhdistettavien kohteiden viranomaisvalvojina sekä tarkastavat ja antavat pyydettäessä lausuntoja pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinneista ja puhdistushankkeiden loppuraporteista.

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii koko maassa valtionapuviranomaisena, joka myöntää avustusta pilaantuneisuuden selvittämiseen sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää pilaantuneisuuden selvittämisen tai puhdistamisen yhteistyötahon kanssa, jolloin kustannukset jaetaan. Erityisissä poikkeustapauksissa Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää selvittämisen tai puhdistamisen kokonaan valtion varoin Maaperä kuntoon -ohjelman puitteissa.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen

Kunnan terveydensuojelu arvioi terveysvaaran ja päättää muun muassa tilojen ja alueiden käyttö- ja oleskelurajoituksista sekä talousveden käyttökelpoisuudesta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojelu toimii lupaviranomainen hankkeissa, joissa käsiteltävän jätteen määrä on alle 50 000 tonnia. Kunnan viranomainen huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto (AVI) toimii valtion lupaviranomaisena hankkeissa, joissa käsiteltävän jätteen määrä on yli 50 000 tonnia, ja joissa on tarpeen hakea ympäristölupaa maaperän tai pohjaveden puhdistamiselle tai maa-ainesjätteen käsittelylle.

Suomen ympäristökeskus

Syke järjestää koulutusta ja kehittää alan toimintaa olemalla mukana kansallisissa ja kansainvälissä pilaantuneisiin alueisiin liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä alan sääntelyn kehitystyössä. Syke ylläpitää ja kehittää MATTI-tietojärjestelmää. Lisäksi Syke on asiantuntijatukena valvonta- ja lupaviranomaisille haastavissa pilaantumistapauksissa. 

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö kehittää yleisellä tasolla pilaantuneiden alueiden hallintaa sekä pilaantuneisiin alueisiin liittyvää lainsäädäntöä. Ministeriö myös ohjaa valtakunnallisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä hankkeita ja ohjelmia, kuten Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

 

Tutkimuslaitoksia