Kaivinkone nostaa maan peitossa olevaa öljysäiliötä maasta kadulla.

JASKA-hanke

Öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. Uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-hankkeeseen on päättynyt.

Tavoitteet

Jaska-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää isännättömien mahdollisesti öljyllä pilaantuneiden kohteiden maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja tarvittaessa puhdistaa kohteiden maaperä ja pohjavesi.

Toteutus

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä vuodesta 2012 alkaen. Hankkeen toteutus on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-hankkeeseen on päättynyt 31.12.2020. Käynnistyneet hankkeet toteutetaan kuitenkin loppuun. Öljysuojarahasto ei enää myönnä rahoitusta myöskään muille öljyllä pilaantuneille tutkimus- ja kunnostuskohteille eli ns. ESKO-kohteille.

Jatkossa öljyllä pilaantuneille kohteille voi hakea yleistä pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen tarkoitettua valtionavustusta.

Tulokset

JASKA-hankkeessa on tehty maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perusselvitys 430 kohteessa. Puhdistus on alkanut 150 kohteessa.

Yhteyshenkilö

Mikko Rautio, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, [email protected], +358 295 036 057