Kaivinkone nostaa maan peitossa olevaa öljysäiliötä maasta kadulla.

JASKA-hanke

Öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. Uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-hankkeeseen on päättynyt.

Tavoitteet

Jaska-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää isännättömien mahdollisesti öljyllä pilaantuneiden kohteiden maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja tarvittaessa puhdistaa kohteiden maaperä ja pohjavesi.

Toteutus

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä vuodesta 2012 alkaen. Hankkeen toteutus on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-hankkeeseen on päättynyt 31.12.2020. Käynnistyneet hankkeet toteutetaan kuitenkin loppuun. Öljysuojarahasto ei enää myönnä rahoitusta myöskään muille öljyllä pilaantuneille tutkimus- ja kunnostuskohteille eli ns. ESKO-kohteille.

Jatkossa öljyllä pilaantuneille kohteille voi hakea yleistä pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen tarkoitettua valtiontukea (joko avustaminen tai järjestäminen).

Tulokset

Kaikkiaan hankkeessa tutkittiin yli 400 kohdetta ja kunnostettiin noin 150 kohdetta. Pääasiassa kohteet olivat yksityishenkilöiden omistamia. Jaska-hankkeen tutkimuksilla ja kunnostuksilla on ollut suuri merkitys kohteiden kiinteistönomistajille. Muutama kunnostuskohde on edelleen kesken. Öljysuojarahaston toiminnan päättyessä vuonna 2024 myös Jaska-hanke päättyy, mutta keskeneräiset kohteet hoidetaan osana nykyisen hankeorganisaation Pirkanmaan ELY-keskuksen hallinnoimaa Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Tutustu Jaska-hankkeen loppuraporttiin

Yhteyshenkilö

Mikko Rautio, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, [email protected], +358 295 036 057