Hyppää sisältöön

Ajankohtaista RSS

Suojeluskunnan ampuradan ympäristövaikutuksia selvitetään Lahdessa

16.5.2022
Lahden Uudenkylän alueella tutkitaan Suojeluskunnan ampumarataa vuoden 2022 aikana. Tutkittavalla alueella on metsää ja asuinrakennuksia. Ampumaradan maaperää ja pohjaveden laatua tutkitaan siltä varalta, että ampumatoiminnasta olisi ollut haittaa ympäristölle.

Orijärven suljetulla kaivosalueella käynnistetään laajat ympäristötutkimukset

26.4.2022
Salossa sijaitsevan vanhan kuparikaivoksen ympäristössä tehdään näytteenottoa toukokuun alusta alkaen, aina syksyyn 2023 saakka. Aikaisempien tutkimusten perustella tiedetään, että suljetun kaivosalueen päästöt kuormittavat vesistöä.

Maaperän ja pohjaveden puhdistamisen kestävyyden arviointimenetelmä KESYä tutkittiin opinnäytteessä

21.4.2022
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisessa pyritään kestävään ympäristöriskien hallintaan. Yksittäisen kohteen puhdistamisvaihtoehdoiksi on useita menetelmiä, joiden kestävyyttä voidaan tarkastella kestävyyden arvioinnin työkaluilla. Tuoreessa opinnäytetyössä on tarkasteltu KESYä kunnostusvaihtoehtojen vertailussa ja esitetty kehitysehdotuksia työkaluun.

Pohjavesialueiden kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kehitettiin toimintamalli – mallin testaamisesta neuvotellaan

8.4.2022
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä esiteltiin maaliskuussa 2022 useita pilaantuneisiin alueisiin liittyviä kehittämishankkeita. Yksi hankkeista oli POAKORI 2 -hanke, joka yhdistää vesienhoidon ja pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian tavoitteita.

Kiteen Villalassa tehdään vanhan kaatopaikka-alueen lisäselvityksiä

31.3.2022
Villalan vanhan kaatopaikan alueella tehdään vuonna 2022 pohja- ja pintaveden lisätutkimuksia. Tarkoituksena on tarkentaa kohteen paikallisia pohjavesiolosuhteita ja jätetäytön mahdollista vaikutusta pohja- ja pintavesiin.
Lisää uutisia

Valtiontuki

Avustusta pilaantuneelle alueelle?

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista.

Lue lisää avustuksen määrästä, ehdoista ja hakemisesta!

Tapahtumat ja koulutus

Pysy ajan hermolla PIMA-asioissa

Ympäristöhallinto ja yksityiset toimijat järjestävät ympäri vuoden lukuisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Toimijat

Urakoitsija tai viranomainen hukassa?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen parissa työskentelee mm. tutkimuslaitoksia, konsultteja, urakoitsijoita ja viranomaisia.

Tutustu toimijoista koottuun luetteloon - tai ilmoita oma organisaatiosi listalle!

  • Tulosta sivu