Hyppää sisältöön

Ajankohtaista RSS

Varkauden Savonmäellä ei tarvita selvitysten perusteella puhdistamista

26.1.2022
Varkauden Savonmäen alueella tutkittiin maaperää, pohjavettä ja hyötykasveja loppukesän 2021 aikana. Lisäselvitysten perusteella tarkennettiin alueesta aiemmin laadittua riskinarviointia. Selvityksen perusteella Savonmäellä ei tarvita maaperän tai pohjaveden puhdistamista.

Vanhalla saha-alueella Hämeenlinnassa haitta-aineita – ei riskejä nykykäytössä

25.1.2022
Hinkaloisten vanhalla saha-alueella tulee välttää kasvillisuuden poistoa ja pintamaan muokkausta korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien alueella. Nykytilassa ja -käytössä alue ei aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle.

Ylöjärvellä ei havaittu ympäristö- tai terveysriskiä kahdella täyttöalueella – toisen selvityksiä jatketaan

21.1.2022
Ylöjärvellä tutkittiin loka-marraskuussa 2021 maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantuneisuutta Ahveniston ja Maunussuon täyttöalueilla. Kohteet ovat vanhoja täyttöalueita, joissa täyttömaan ajaminen alueelle on tiettävästi loppunut ennen vuotta 1975. Ahveniston alueella ei ole tutkimusten perusteella ympäristö- ja terveysriskiä. Maunussuon alueella riskejä ei saatu tarpeeksi luotettavasti selvitettyä, joten kohteeseen tehdään lisätutkimuksia vuonna 2022.

Esittelytilaisuus: Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin

14.1.2022
Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin esitellään etätilaisuudessa torstaina 27.1. kello 9–12. Tilaisuus on tarkoitettu happamien sulfaattimaiden parissa työskenteleville viranomaisille, ympäristökonsulteille ja muille toimijoille.

Imatralla ei todettu ympäristöriskejä Meltolan vanhalla kaatopaikalla

11.1.2022
Imatralla tehtiin Meltolan vanhan kaatopaikan ympäristössä maaperän ja pohjaveden tutkimuksia syksyn 2021 aikana. Selvityksen perusteella Meltolan vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.
Lisää uutisia

Valtiontuki

Avustusta pilaantuneelle alueelle?

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista.

Lue lisää avustuksen määrästä, ehdoista ja hakemisesta!

Tapahtumat ja koulutus

Pysy ajan hermolla PIMA-asioissa

Ympäristöhallinto ja yksityiset toimijat järjestävät ympäri vuoden lukuisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Toimijat

Urakoitsija tai viranomainen hukassa?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen parissa työskentelee mm. tutkimuslaitoksia, konsultteja, urakoitsijoita ja viranomaisia.

Tutustu toimijoista koottuun luetteloon - tai ilmoita oma organisaatiosi listalle!

  • Tulosta sivu