Hyppää sisältöön

Ajankohtaista RSS

Kiteen Villalassa tehdään vanhan kaatopaikka-alueen selvityksiä

8.7.2021
Villalan vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan kesällä 2021 ympäristötekniset tutkimukset. Tarkoituksena on selvittää mahdollisia kaatopaikan ympäristövaikutuksia pinta- ja pohjaveteen sekä jätetäytön laajuutta ja laatua.

Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella alkaa ympäristötarkkailu – alue on mukana valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa

30.6.2021
Korsnäsin vanhan lyijykaivoksen alueella käynnistetään syksyllä 2021 seuranta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa kaivosalueen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Seuranta on osa valtakunnallista KAJAK-hanketta, jossa selvitetään ja tarvittaessa kunnostetaan mahdollisesti vakavaa haittaa tai uhkaa aiheuttavia suljettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita.

Eurajoen vanhalla saha-alueella haitta-aineita – ei ympäristö- tai terveysriskejä nykykäytössä

29.6.2021
Alueella on paikoin kohonneita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Haitta-aineet eivät aiheuta alueen nykyisessä käytössä terveys- tai ympäristöriskiä, mutta maa-aineksen kaivaminen on luvanvaraista.

Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitettiin Loimaalla

18.6.2021
Pinta- ja pohjavedessä ei todettu haitta-aineita. Kastelualtaan ympäristössä ja lautatarhan pintamaassa todettiin jäämiä sinistymisenestoaineen käytöstä, mutta haitta-aineista ei aiheudu merkittävää riskiä nykyisessä käytössä.

Ylöjärvellä laitetaan stoppi Haverin kaivosalueen happamille ja metallipitoisille valumille – kohde mukana valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa

16.6.2021
Ylöjärveläiset haaveilivat kunnan toteuttamassa kyselyssä, että Haverin entisen kultakaivoksen alueella olisi tulevaisuudessa frisbeegolfrata, aurinkovoimala tai hiilikompensaatioalue. Ennen kuin jokin kuntalaisten ideoista voi toteutua, on kaivannaisjätealueen ympäristöriskit otettava hallintaan. Sitä varten on nyt rakennettu salaojia ja kuljetettu jo yli 100 000 kuutiota maata.
Lisää uutisia

Valtiontuki

Avustusta pilaantuneelle alueelle?

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista.

Lue lisää avustuksen määrästä, ehdoista ja hakemisesta!

Tapahtumat ja koulutus

Pysy ajan hermolla PIMA-asioissa

Ympäristöhallinto ja yksityiset toimijat järjestävät ympäri vuoden lukuisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Toimijat

Urakoitsija tai viranomainen hukassa?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen parissa työskentelee mm. tutkimuslaitoksia, konsultteja, urakoitsijoita ja viranomaisia.

Tutustu toimijoista koottuun luetteloon - tai ilmoita oma organisaatiosi listalle!

  • Tulosta sivu