Hyppää sisältöön

Ajankohtaista RSS

Pilaantuneiden alueiden valtionavustus on löytämässä paikkansa – uudehkoa avustusta myönnetään useimmiten kunnalle

3.12.2021
5.12. vietetään maailman maaperäpäivää. ELY-keskuksissa tehdään maaperän suojelemiseksi monenlaista työtä aina valvonnasta käytännön hankkeisiin. Uusin väline maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi on valtionavustus, jota on myönnetty nyt kaksi vuotta.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti

26.11.2021
Ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta tehdään jatkossa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palvelu on käytössä koko Suomessa, pois lukien Helsingin ja Turun kaupungit, missä ilmoitukset tehdään kuntien ohjeiden mukaisesti. Lomakkeiden käyttöön järjestetään koulutusta joulukuussa.

Kiteen Villalassa selvitettiin vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia - haitta-ainepitoisuudet pieniä

19.11.2021
Villalan vanhalla kaatopaikalla tehtiin kesällä 2021 ympäristöteknisiä tutkimuksia. Tutkimuksilla selvitettiin kaatopaikkatäytön laajuutta ja laatua sekä kaatopaikan mahdollisia ympäristövaikutuksia. Alueen pohjaveden virtaussuunta jäi tutkimuksissa epävarmaksi, ja johtopäätösten varmistamiseksi hanketta jatketaan vuonna 2022 pohja- ja pintaveden laadun tarkkailulla.

Anttosen vanhan ampumarata-alueen pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi Lieksassa – Natura-alueelle tulossa ekologisia tutkimuksia

17.11.2021
Tutkimusten perusteella alueen itäpuolella sijaitsevalle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu pintaveden välityksellä vedenlaatuun ja mahdollisesti alueen kasvistoon ja eläimistöön vaikuttavaa kuormitusta.

Outokummun keskustaajamassa selvitetään metallipitoisen maa-aineksen laajuutta ja laatua

5.11.2021
Outokummussa on käytetty keskustaajaman maarakentamisessa vuosikymmenten ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Nyt selvitetään, millaisia riskejä metallipitoisesta aineksesta aiheutuu ja kuinka alueella voidaan esimerkiksi uusia infraa kestävästi riskit huomioiden.
Lisää uutisia

Valtiontuki

Avustusta pilaantuneelle alueelle?

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista.

Lue lisää avustuksen määrästä, ehdoista ja hakemisesta!

Tapahtumat ja koulutus

Pysy ajan hermolla PIMA-asioissa

Ympäristöhallinto ja yksityiset toimijat järjestävät ympäri vuoden lukuisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Toimijat

Urakoitsija tai viranomainen hukassa?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen parissa työskentelee mm. tutkimuslaitoksia, konsultteja, urakoitsijoita ja viranomaisia.

Tutustu toimijoista koottuun luetteloon - tai ilmoita oma organisaatiosi listalle!

  • Tulosta sivu