Julkaisuwebinaari: Toimintamalli valtion viranomaisille erityisesti kaivosten konkurssitilanteissa

Torstai 23.11.2023 klo 9.00 –  12.00

Kainuun ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus järjestävät julkaisuwebinaariin koskien OHKE-hankkeessa laadittua raporttia: ”Toimintamalli valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle konkurssitilanteita varten – Erityisesti kaivosten konkurssitilanteissa”.

Aika: torstai 23.11.2023 klo 9.00-12.00

Paikka: Teams-yhteys.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin 16.11. mennessä . Ilmoittautuneille toimitetaan Teams-linkki ennen tilaisuutta.

Raportti tarjoaa työkaluja valtion valvontaviranomaisen (ELY-keskus) oikeudellisesti haastavan valvontatyön tueksi konkurssitilanteita varten. Julkaisun taustalla on ollut tarve valvontaviranomaiselle laaditulle ohjeelle tukemaan ympäristölainsäädännön valvontatyötä toiminnanharjoittajan maksukyvyttömyystilanteessa.

Raporttiin on koottu konkurssilainsäädännön ja -menettelyn pääsisältö ja ympäristövastuusääntelyn keskeiset kohdat. Lainsäädännön lisäksi raportin aineistona on käytetty kansallisia ohjeistuksia ja oppaita sekä osaltaan ELY-keskusten käytännön kokemuksia konkurssimenettelyistä.

Julkaisussa kuvataan valvontaviranomaiselle erityisesti kaivosten konkurssitilanteita varten toimintamalli, jossa käsitellään konkursseihin liittyviä viranomaisen tehtäviä sekä parhaita menettelytapoja läpi konkurssimenettelyn elinkaaren. Toimintamallissa esitetyt ohjeet ja suositukset käsittelevät erityisesti lähestyvän konkurssin ennakointia, viranomaisen saatavien vaatimista konkurssin aikana ja ympäristölupien noudattamisen valvontaa. Lisäksi tuodaan esille ohjeita ja hyviä käytäntöjä valvontaviranomaisen toimintaan kaivosten konkurssitilanteessa estämään ympäristövahinkojen aiheutuminen sekä varmistamaan ympäristövaikutusten hallinta konkurssimenettelyn käynnistymisestä kaivostoiminnan ympäristöturvalliseen alasajoon, toiminnan uudelleen käynnistymiseen tai kaivoksen sulkemiseen ja jälkihoitoon.

Julkaisun tavoitteena on tukea ympäristöhallinnon työtä, ja sitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa kehitettäessä lainsäädäntöä.


Ohjelma

09.00
Tilaisuuden avaus

09.05
OHKE-hankkeen esittely, Meeri Myllykangas, ympäristölakimies, Kainuun ELY-keskus, ohjausryhmän puheenjohtaja

09.20
Konkurssimenettely ja -lainsäädäntö, Mika Heinonen, johtava lakimies, Pirkanmaan ELY-keskus

09.55
Ympäristövastuista konkurssitilanteissa ja toimintamalli ympäristönsuojeluviranomaiselle, Jouko Tuomainen, ympäristölakimies, Suomen ympäristökeskus

10.55
Tauko

11.10
Ohjeita valvontaviranomaiselle ympäristövaikutusten hallinnan varmistamiseen kaivosten konkurssimenettelyssä, Soile Nieminen, johtava ympäristöasiantuntija, Kainuun ELY-keskus

11.35
Kommenttipuheenvuorot

11.50
Loppukeskustelu

12.00
Tilaisuuden päätös


Tilaisuus tallennetaan. Esityskalvot jaetaan ilmoittautuneille.


Lisätietoja:

 

  • Ympäristölakimies Meeri Myllykangas (raporttiin liittyvät kysymykset), [email protected]
  • Johtava ympäristöasiantuntija Soile Nieminen (webinaariin liittyvät kysymykset), [email protected]