Hyppää sisältöön

Yli 200 osallistujaa Maaperä kuntoon -päivillä Lahdessa

Julkaisuajankohta 29.11.2023 9.42
Kuvassa on ihmisiä kokoustiloissa, ja he näyttävät peukkua.
Tapahtuman järjestivät Pirkanmaan ELY-keskus ja ympäristöministeriö. Kuvassa keskellä Nina Lehtosalo ympäristöministeriöstä sekä Sanna Pyysing (vas.), Mikko Rautio, Ari Nygrén ja Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Case-esimerkit vaativista PIMA-kohteista, kaivosasiat ja kehityshankkeet olivat vahvasti esillä tämänvuotisilla Maaperä -kuntoon päivillä Lahdessa.

Pilaantuneiden alueiden asiantuntijat kokoontuivat Maaperä kuntoon -päivillä Lahdessa 15.-16.11.2023. Osallistujia tapahtumassa oli yli 200, joista osa oli etäyhteyden päässä. 

- Meillä oli todella laaja kattaus puheenvuoroja ja yli parikymmentä puhujaa. Saimme kiitosta erityisesti teemojen ajankohtaisuudesta. Myös case-esimerkit pilaantuneiden alueiden puhdistuksista kiinnostivat, kertoo Maaperä kuntoon -ohjelman projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Case-esimerkkejä haastavista puhdistuksista kuultiin entisiltä saha-, pesula- sekä jätevedenpuhdistamon alueilta. Lisäksi kuultiin muun muassa kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta kemiallisesti pilaantuneilla pohjavesialueilla sekä puhdistusvaihtoehtojen ilmastovaikutuksista hankinnoissa. 

Seminaarin toisena päivänä oli esillä kaivosteema. Esityksiä oli muun muassa KAJAK-hankkeen vaiheista sekä erilaisista kehittämishankkeista. 

Sääntelyssä muutoksia tulossa

Maaperä kuntoon -päivillä käsiteltiin myös pilaantuneita alueita koskevia lakeja ja sääntelyä. Esimerkiksi kaivoslaki on uudistettu ja PIMA-tukilakia uudistetaan parhaillaan. Lisäksi EU-komissio on antanut ehdotukset maaperädirektiivistä sekä kriittisten raaka-aineiden asetuksesta.

EU-komission ehdotusta maaperädirektiiviksi on alettu käsitellä Brysselissä. 

- Ensi vuoden tavoitteenamme on pyrkiä vaikuttamaan maaperädirektiivin sisältöön yhteistyössä eri maiden kanssa sekä arvioida direktiivin vaikutuksia Suomessa, kertoo neuvotteleva virkamies Nina Lehtosalo ympäristöministeriöstä. 

Lehtosalon mukaan tärkeää on myös lisätä yleistä tietämystä pilaantuneista alueista ja maaperästä. 
- Ympäristökasvatus on yksi väylä tähän. Meillä on suunnitteilla tuottaa materiaaleja koulujen ja oppilaitosten käyttöön, Lehtosalo kertoo ensi vuoden suunnitelmista.
Maaperä kuntoon -päivät järjestettiin nyt neljättä kertaa. Tapahtuman järjestivät Pirkanmaan ELY-keskus ja ympäristöministeriö.

Maaperä kuntoon -päivien 2023 ohjelma: 

15.11.2023

 • Tervetulosanat, Ari Nygrén, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Lahden kaupungin terveiset, Elina Ojala, Lahden kaupunki
 • Ympäristöministeriön ajankohtaiset asiat, Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö
 • Ympäristövahinkorahasto, Mari-Linda Harju-Oksanen, ympäristöministeriö
 • Maaperän terveyslaki, Paula Perälä, ympäristöministeriö
 • LaatuNOPPA– ympäristölaatunormien soveltaminen, Jaana Sorvari, Suomen ympäristökeskus ja Satu Räsänen, ACTS
 • Isännällisten kohteiden edistäminen, Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus
 • Maaperä kuntoon -ohjelman vuosiraportti 2022 ja ajankohtaiset, Kari Pyötsiä, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Maaperä kuntoon -ohjelman kehittämishankkeet: 
  - Miten huomioida puhdistusvaihtoehtojen ilmastovaikutuksia hankinnoissa? Marko Nurminen, FCG Finnish Consulting Group
  - POAKORI – case Hyvinkää ja Tampere, Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy
 • Kuntien katsaus pilaantuneisiin maihin:
  - Case Penttilän saha, Joensuu, Tero Toivanen, Joensuun kaupunki
  - Katsaus Hyvinkään ajankohtaisiin pima-kohteisiin, Marko Hytönen, Hyvinkään kaupunki
  - Ajatuksia pilaantuneista maista, Mika Järvelä, Lahden kaupunki
 • Ympäristöhallinnon kyselytunti, Mika Heinonen Pirkanmaan ELY-keskus ja Jaana Sorvari, Suomen ympäristökeskus
 • Päivän lopetus Sanna Pyysing, Pirkanmaan ELY-keskus

16.11.2023

 • KAJAK alustus, Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö
 • KAJAK-hankkeen poikkileikkaus, Sanna Pyysing, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Kaivoslaki ja kriittisten raaka-aineiden asetus, Teo Kangaspunta, työ- ja elinkeinoministeriö
 • KAJAK-kehittämishankkeet: 
  - Kehittämishankkeen tulokset dronejen hyödyntämisestä KAJAK-kohteissa, Markus Heikkinen, Ramboll Finland Oy
  - Mistä materiaalit KAJAK-kohteiden kunnostamiseen? Esittelyssä selvitys materiaalien kartoituksesta, Ari Kolehmainen, Envineer Oy
  - Orijärven metallipitoisten vesien suodatusmenetelmän pilotoinnin tulokset, Antti Seppälä, Engwater Oy
 • Suunnitelma kaivannaisjätealueiden raaka-ainepotentiaalin arviointityöstä KAJAK-prosessissa, Teemu Karlsson, GTK
 • Kokemuksia ja oppeja haasteellisista kokeiluhankkeista, Kari Pyötsiä ja Mika Heinonen, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Parikkalan Saharanta kautta aikain – muttei kautta rantain, Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy
 • Suuren hankkeen, suuret haasteet! Kemi BTT Miten se tehtiin! Pekka Haaranen, Envineer Oy
 • Entisen jätevedenpuhdistamon alueen vaiheittainen kunnostus asuinrakentamista varten, Tuuli Aaltonen, FCG Finnish Consulting Group
 • Loppusanat, Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö

Seuraa tapahtumakalenteristamme tulevia tapahtumia ja koulutuksia

Uutinen