Hyppää sisältöön

Virtain Liedenpohjassa jatketaan tutkimuksia Toisveden puun vanhalla saha-alueella

Julkaisuajankohta 11.7.2023 10.12
Tiedote

Virroilla sijaitsevalla Toisveden puun vanhalla saha-alueella toteutetaan täydentäviä selvityksiä alueella aiemmin tehdyille ympäristöteknisille tutkimuksille. Epävarmuuksien poistamiseksi kohteessa tehdään maaperän ja pohjaveden osalta lisätutkimuksia.

Toisveden puun vanhalla saha-alueella todettiin viime vuonna tehdyissä tutkimuksissa maaperässä paikoin runsaasti puu-, metalli- ja muovijätettä maa-aineksen seassa. Lisäksi maaperässä todettiin paikoin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mutta haitallisten aineiden kulkeutumisen tai niille altistumisen nykytilanteessa ei ole arvioitu olevan kohteessa merkittävää.

Aiemmin toteutetuilla tutkimuksilla ei saatu paikannettua historiatietojen perusteella alueelle haudattuja Ky5-säkkejä tai alueella tiettävästi toiminnan aikana sijainnutta kasteluallasta. Lisätutkimusten yhteydessä otetaan maanäytteitä tutkimusalueen maaperästä sekä pohjavesinäytteitä alueelle aiemmin asennetuista pohjavesiputkista.

Toisveden puun vanhalla saha-alueella on ollut sahatoimintaa 1960-luvun puoliväliin saakka. Historiatietojen perusteella kohteessa on käytetty Ky5-sinistymisenestoainetta. Tiettävästi kasteluallas on sijainnut saharakennuksen itä-/kaakkoispuolella.

Selvitykset toteutetaan osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät, niin kutsutut isännättömät pilaantuneet alueet, joiden pilaajaa ei saada selville tai tavoiteta tai joiden selvittäminen olisi muulle taholle ilmeisen kohtuutonta. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustoimenpiteet toteuttaa Envineer Oy.

Lue lisää: maaperakuntoon.fi

Alueelta ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi ja tutkimusten kohdentamiseksi alueen historiasta pyydetään lisätietoja ja mahdollisia valokuvia sahan ajoilta. Em. tietoja voi toimittaa tiedotteen lopussa mainitulle konsultin (Envineer Oy) yhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), asiantuntija Maarit Joukainen, p. 0295 036 374,
maarit.joukainen(a)ely-keskus.fi

Virtain kaupunki, Hanna Honkanen, ympäristötarkastaja, puh. 044 715 1468,
hanna.honkanen(a)virrat.fi tai Reijo Kallio, maarakennusmestari, puh. 03 485 1322, reijo.kallio(a)virrat.fi

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Pauliina Salonen, p. 040 120 7274,
pauliina.salonen(a)envineer.fi 

Hanketiedote