Hyppää sisältöön

Varkauden Savonmäellä ei tarvita selvitysten perusteella puhdistamista

Julkaisuajankohta 26.1.2022 12.14

Varkauden Savonmäen alueella tutkittiin maaperää, pohjavettä ja hyötykasveja loppukesän 2021 aikana. Lisäselvitysten perusteella tarkennettiin alueesta aiemmin laadittua riskinarviointia. Selvityksen perusteella Savonmäellä ei tarvita maaperän tai pohjaveden puhdistamista.

Varkauden kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus selvittivät Savonmäen alueen ympäristöriskejä loppukesällä 2021. Alueelle on tuotu yhdyskuntajätteitä ja teollisuuden jätteitä, esimerkiksi masuunikuonaa, 1960-luvulle saakka. Nyt tehdyssä lisäselvityksessä tarkennettiin vuoden 2020 selvityksessä saatuja tietoja maaperän ja pohjaveden tilasta.

Lisäselvityksen perusteella tarkennettiin alueen maaperään ja pohjaveteen liittyvää riskinarviointia. Arvioinnin perusteella alueelle ei tarvita jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi puhdistamista, alueen nykyisellä maankäytöllä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen antaman lausunnon (27.12.2021) perusteella kohteella ei ole puhdistustarvetta maaperän haitta-aineista johtuen. Tutkitut kiinteistöt merkitään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) merkinnällä ”ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä”.

Lisäselvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät lisätutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, [email protected]
Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, [email protected]
Pirita Toivola, Keski-Savon ympäristötoimi, 040 527 3660, [email protected]

Kartta tutkimusalueen sijainnista.

Tutkittu alue on ympyröity karttaan punaisella.

Hanketiedote