Hyppää sisältöön

Vanhan kaatopaikan ympäristöriskit selvitettiin Laihialla

Julkaisuajankohta 23.12.2022 10.19
Tiedote
Kuva Laihian keskustan vanhan kaatopaikan sijainnista

Laihian keskustan vanhalla kaatopaikalla tutkittiin maaperää ja pohjavettä kesällä ja syksyllä 2022. Maaperässä todettu sinkki ei muodosta terveysriskiä, mutta pinta- ja pohjavesinäytteenottoa on on päätetty jatkaa vuoden verran.

Laihian keskustan vanhan kaatopaikan alueelta otettiin kesällä ja syksyllä 2022 näytteitä maaperän, pintaveden ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää alueen maaperän, pohja- ja pintaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. 

Historiatietojen mukaan Laihian keskustan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuoteen 1975 asti. Alue on peitetty.

Alueen maaperässä todettiin kohonneita pitoisuuksia mm. sinkkiä ja vesinäytteissä oli myös kohonneita metallipitoisuuksia. Maaperässä todettu sinkki sijaitsee täyttöjen alla eikä muodosta terveysriskiä. Pinta- ja pohjavesinäytteenottoa on päätetty jatkaa vuoden verran mahdollisten riskien tarkempaa määrittämistä varten.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Laihian kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy. 

Lisätietoja

Hanketiedote