Hyppää sisältöön

Vanhan ampumaradan ympäristöriskit selvitettiin Vetelissä - alueella puhdistustarve

Julkaisuajankohta 29.9.2023 13.18
Tiedote
Kuvassa on kartta, johon on merkitty Vetelissä sijaitseva entinen suojeluskunnan ampumarata.

Vetelin keskustan vanhalla ampumaradalla selvitettiin maaperän tilaa kesäkuussa 2023. Selvitys täydensi aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Selvitys osoittaa, että alueella on maaperän puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan Vetelin vanhan suojeluskunnan ampumarata on ollut käytössä 1920–30-luvuilla. Kohteessa on tehty maaperän pilaantuneisuuden perustutkimus vuonna 2022, jolloin kohteesta otettiin maanäytteitä lapiokaivuna sekä pohjavesinäytteitä kohteeseen asennetusta pohjavesiputkesta. 

Kesäkuussa 2023 alueella tehtiin jatkotutkimus haitta-aineita sisältävien massojen laajuuden selvittämiseksi. Selvityksen perusteella kävi ilmi, että pintamaassa todetut lyijypitoisuudet ovat mahdollinen terveysriski, ja siksi lyijyä sisältävä pintamaa olisi hyvä poistaa.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Vetelin kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Lue lisää Maaperä kuntoon -ohjelmasta: maaperakuntoon.fi

Lisätietoja:

Hanketiedote