Hyppää sisältöön

Vanhalla saha-alueella Hämeenlinnassa haitta-aineita – ei riskejä nykykäytössä

Julkaisuajankohta 25.1.2022 10.56

Hinkaloisten vanhalla saha-alueella tulee välttää kasvillisuuden poistoa ja pintamaan muokkausta korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien alueella. Nykytilassa ja -käytössä alue ei aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle.

Hämeenlinnan Rengossa sijaitsevan Hinkaloisten vanhan sahan alue tutkittiin osana Maaperä kuntoon-ohjelmaa syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.  Tulosten perusteella alueella on paikoin kohonneita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Pitoisuustaso vaihteli eri alueiden ja ympäristönosien välillä. Todetut kloorifenolipitoisuudet olivat hyvin pieniä.

Tulosten perusteella korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien alueella tulee välttää esimerkiksi kasvillisuuden poistoa tai pintamaan muokkausta. Alueella maa-aineksen kaivaminen on luvanvaraista. Haitta-ainepitoisuudet eivät nykytilassa ja tämänhetkisessä käytössä aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle.

Sahalla käytettiin sen toiminta-aikana KY5-valmistetta, jonka jäljiltä eri ympäristönosista voi löytyä kohonneita pitoisuuksia kloorifenoleita sekä dioksiineja ja furaaneja.

Näytteitä otettiin maaperästä, jokisedimentistä, pintavedestä ja pohjavedestä. Tulosten perusteella vanhalla saha-alueella kloorifenolipitoisuudet ovat hyvin pieniä. Valtaosassa näytteistä pitoisuudet eivät ylittäneet laboratorion määritysrajoja. Dioksiineja ja furaaneja löytyi vaihtelevia määriä vanhan kastelualtaan ympäristöstä, kastellun sahatavaran valutus- ja säilytysalueelta, jokisedimentistä sekä pohjaveden kiintoaineksesta. Dioksiinien ja furaanien suurimmat pitoisuudet olivat vanhan kastelualtaan ympäristössä, maaperän pintaosassa.

Tutkimushanke rahoitettiin Maaperä kuntoon -ohjelmasta, jota koordinoi valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Päivi Turtia, asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, [email protected]

Hämeenlinna Hinkaloinen.

Tutkimusalueen sijainti on merkitty karttaan ympyrällä. © Taustakartta: MML 4/2021.

Hanketiedote