Hyppää sisältöön

Uuraisilla selvitetään vanhan kaatopaikan ympäristöriskit

Julkaisuajankohta 1.7.2022 12.09
Tiedote
Kartta Kangashäkin vanhan kaatopaikan sijainnista.

Kangashäkin vanhan kaatopaikan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia heinä-elokuussa 2022.

Vanhan kaatopaikan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa 1960–1970 luvuilla. Alueella ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Uuraisten kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Marianne Ojanperä, Uuraisten kunta, 040 729 2167, marianne.ojanperä@uurainen.fi
Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 374, [email protected]
Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 547 2876, [email protected]

Hanketiedote