Hyppää sisältöön

TOVA-lainsäädäntöhankkeen kuulemistilaisuus 3.12.

Julkaisuajankohta 5.11.2020 9.20

Miten hallita nykyistä paremmin ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata ennallistaminen tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa?

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi. Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata ennallistamistoimet tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.

TOVA-lainsäädäntöhanke alkoi vuoden 2020 alussa. Hankkeella on laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmää tukee virkamiehistä koostuva työjaosto. Hankkeen toimikausi on 1.1.2020 - 31.5.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2022.

Uudella järjestelmällä tavoitellaan sitä, että toiminnanharjoittajat hoitavat ympäristövelvoitteensa mahdollisimman pitkälle ilman valtion taloudellista väliintuloa. TOVA-lainsäädäntöhankkeessa selvitetään, onko perusteltua säilyttää nykyiset korvausjärjestelmät, eli ympäristövahinkovakuutus ja öljysuojarahasto, erillisinä järjestelminä. Lisäksi hankkeessa laaditaan ehdotukset tulevan korvausjärjestelmän rahoituspohjaksi. Lainsäädäntöhanke toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Sähköinen kuulemistilaisuus - puheenvuorotoiveita pyydetään ennakkoon

Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhankkeen (TOVA-lainsäädäntöhanke) kuulemistilaisuus järjestetään torstaina 3.12.2020 kello 9–12.

Kuulemistilaisuus järjestetään sähköisesti Skype-yhteydellä. Yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset eTuve-verkkoa käyttävät osallistujat. Tilaisuuteen mahtuu enintään 250 osallistujaa. Ilmoittaudu tilaisuuteen 1.12. kello 16 mennessä.

Kuulemistilaisuuteen valmisteltu aineisto jaetaan viikkoa aikaisemmin Ympäristöministeriön nettisivuilla. Osallistumislinkki lähetetään päivää ennen tilaisuutta kaikille ilmoittautuneille.

Asiasta kiinnostuneita pyydetään etukäteen ilmoittamaan tilaisuuden järjestäjälle (Kati Leskinen, [email protected]) halukkuudestaan esittää 3 minuutin puheenvuoro tilaisuuden päätteeksi käytävässä yleiskeskustelussa.

Lue lisää

Uutinen