Hyppää sisältöön

Taipalsaarella selvitetään vanhojen ampumaratojen ympäristöriskit

Julkaisuajankohta 3.5.2023 9.04
Tiedote
Taipalsaaren vanhojen ampumaratojen sijainnit merkittynä karttaan.
Alue merkitty nuolilla.

Taipalsaarella tutkitaan vanhan suojeluskunnan kivääriradan ja samalla kiinteistöllä toimineen pistooliradan maaperää ja pohjavettä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää entisten ampumarata-alueiden maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Tutkimukset aloitetaan pohjavesiputkien asennuksilla. Asennukset toteutetaan 4.-5.5.2023. Asennuksesta aiheutuu ajoittaista melua. Maanäytteenotot toteutetaan lapiokaivuna 10.-11.5.2023, eikä näytteenotosta aiheudu haittaa. Pohjavesinäytteet otetaan viikolla 20. Selvitys valmistuu vuoden 2023 aikana. 

Historiatietojen perusteella ampumaradat ovat olleet käytössä vuosina 1920–1940. Kiväärirata on ollut suojeluskunnan käytössä, pistooliradan käyttäjästä ei ole tarkempaa tietoa. Alueella toteutetaan tutkimuksia ampumatoiminnasta mahdollisesti johtuvien vaikutusten selvittämiseksi erityisesti lyijyn osalta.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy. 

Lisätietoja:

  • Jori Parkkima, kiinteistömestari, Taipalsaaren seurakunta, 040 350 5198, [email protected]
  • Samuli Kakko, tekninen johtaja, Taipalsaaren kunta, 040 774 9252, [email protected]
  • Päivi Turtia, pima-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, [email protected]
  • Mikko Penttinen, suunnittelupäällikkö, Ramboll Finland Oy, 050  583 2366, [email protected]
Hanketiedote