Hyppää sisältöön

Söderkullan vanhan kaatopaikan ympäristöriskit selvitettiin Sipoossa - Ei tarvetta jatkotoimille

Julkaisuajankohta 30.10.2023 13.45
Tiedote
Kuvassa on karttakuva Sipoosta, johon on merkitty Söderkullan vanhan kaatopaikan sijainti.

Sipoon Söderkullan vanhan kaatopaikan maaperän ja pinta- ja pohjaveden tilaa selvitettiin vuoden 2023 huhti-elokuun aikana. Terveys- tai ympäristöriskejä ei todettu.

Sipoon Söderkullassa selvitettiin tänä kesänä vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia. Yhdyskuntajätteen seassa todettiin haitta-ainepitoista maa-ainesta. Pohjavedessä ei todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, ojavedessä oli maltillisia pitoisuuksia sinkkiä ja kobolttia. Todetut haitta-aineet eivät muodosta terveys- tai kulkeutumisriskiä.

Historiatietojen mukaan kaatopaikka on perustettu vuonna 1968 ja se on palvellut lähinnä Etelä-Sipoon ja Söderkullan alueen tarpeita.  Alueen käyttö kaatopaikkana on lopetettu lokakuussa 1991. Alueen merkittävin teollisuuslaitos on ollut meijeri. Muu teollisuus on ollut pienteollisuutta, mm. metalli- ja lujitemuoviteollisuutta. Vuonna 1980 tehdyn selvityksen mukaan kaatopaikalle ei ole tuotu ympäristön kannalta haitallisia teollisuusjätteitä tai ongelmajätteitä. 

Kohteen pinta- ja pohjavesien tilaa seurataan vuosittain otettavin näyttein. Pohja- ja pintavesinäytteenottoa tehdään alueella kattavasti.

Tämän vuoden huhti-elokuun aikana tehdyissä selvityksissä otettiin useita vesinäytteitä, maanäytteitä ja sedimenttinäytteitä. Laboratoriossa tutkittiin 39 maanäytettä, seitsemän vesinäytettä ja neljä sedimenttinäytettä. Selvityksen perusteella jatkotoimille ei ole tarvetta.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Lue lisää

maaperakuntoon.fi

Lisätietoja

  • Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, [email protected] 
  • Marjo Bruun, kuntatekniikan päällikkö, Sipoon kunta, 050 563 5132, [email protected]
  • Christian Tallsten, projektijohtaja, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 5472876, [email protected]
     
Hanketiedote