Hyppää sisältöön

Sipoossa selvitetään Söderkullan vanhan kaatopaikan ympäristöriskit

Julkaisuajankohta 18.4.2023 15.22
Tiedote
Kuvassa kartta Sipoosta ja punaisella ympyrällä merkitty tarkemmin tutkimuskohteen sijainti.
Alueen sijainti merkitty punaisella.

Vanhan kaatopaikan alueella tutkitaan maaperää ja pohjavettä toukokuussa 2023. Työn seurauksena voi lähialueelle kantautua tästä aiheutuvaa melua.

Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Näytteenotto toteutetaan kaivinkoneella ja kairakalustolla. Pohjavesiputkien asennus suoritetaan kairakalustolla. Työ suoritetaan toukokuussa viikolla 18 ja siitä voi aiheutua melua lähialueelle.

Historiatietojen mukaan kaatopaikka on perustettu vuonna 1968 ja se on palvellut lähinnä Etelä-Sipoon ja Söderkullan alueen tarpeita.  Alueen käyttö kaatopaikkana on lopetettu lokakuun 1991. Alueen merkittävin teollisuuslaitos on ollut Ingman Ab:n meijeri. Muu teollisuus on ollut pienteollisuutta, mm. metalli- ja lujitemuoviteollisuutta. Nykytilaselvityksen (v. 1980) mukaan kaatopaikalle ei ole tuotu ympäristön kannalta haitallisia teollisuusjätteitä tai ongelmajätteitä.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Lisätietoja:

Hanketiedote