Hyppää sisältöön

Siikalatvalla selvitettiin vanhan kaatopaikan ympäristöriskejä – ei puhdistustarvetta

Julkaisuajankohta 15.2.2023 8.31
Tiedote
Siikalatvan vanhan kaatopaikan sijainti kartalla.
Siikalatvan vanhan kaatopaikan sijainti.

Selvityksen perusteella kiinteistöillä ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimia. Kaatopaikka-alueen asianmukaista sulkemista suositellaan tehtäväksi.

Siikalatvalla tutkittiin Isokankaan pohjavesialueella sijaitsevan vanhan kaatopaikan maaperää ja pohjavettä syksyllä 2022. Kohteen taustatietojen perusteella kaatopaikka on ollut toiminnassa vuoteen 1975 asti. Selvityksen perusteella kohdekiinteistöillä ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä. Kaatopaikka-alueen asianmukaista sulkemista suositellaan toteutettavaksi.

Tutkimusten yhteydessä kaatopaikan alueella todettiin toimintaan liittyviä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, erityisesti metalleja. Kohonneista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida olevan rajoituksia alueen nykyiselle maankäytölle eli metsätaloudelle. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kaivaminen ja sijoittaminen tulee tehdä alueellisen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Pohjavesinäytteissä ei todettu kaatopaikkatoimintaan liittyviä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueella ei ole tämänhetkisen riskinarvioinnin perusteella puhdistustarvetta.

Historiatietojen mukaan Isokankaan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa usean vuosikymmenen ajan vuoteen 1975 asti. Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Siikalatvan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen rahoitus toteutettiin. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Hanketiedote