Hyppää sisältöön

Siikalatvalla selvitettiin vanhan ampumaradan ympäristöriskejä – ei tällä hetkellä puhdistustarvetta

Julkaisuajankohta 15.2.2023 9.08
Tiedote

Selvityksen perusteella alueella ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimia taustavallien alueella. Riskinarviointia päivitetään todennäköisesti myöhemmin.

Siikalatvalla tutkittiin Isokankaan pohjavesialueella sijaitsevan vanhan ampumaradan maaperää ja pohjavettä syksyllä 2022. Kohteen taustatietojen perusteella alueella on toiminut hirvirata- ja kiväärirata. Selvityksen perusteella kiinteistöllä ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimia taustavallien alueella. 

Tutkimusten yhteydessä taustavallien alueella todettiin toimintaan liittyviä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, erityisesti lyijyä. Kohonneista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida olevan rajoituksia alueen nykyiselle maankäytölle eli metsätaloudelle. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kaivaminen ja sijoittaminen tulee tehdä alueellisen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Pohjavesinäytteissä ei todettu ampumaratatoimintaan liittyviä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueella ei ole tämänhetkisen riskinarvioinnin perusteella puhdistustarvetta.

Tutkimusten aikana alueella havaittiin haulikkoradan ampumapaikka, jossa ammuntasektori suuntautuu todennäköisesti naapurikiinteistöjen puolelle. Ampumarata-alueen riskinarviointia tulisi päivittää sen jälkeen, kun havaitun haulikkoradan tutkimukset on saatu toteutettua ja haulikkoradan maaperän tila arvioitua. 

Jatkoselvitys haulikkoradan osalta on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2023 aikana. Jatkoselvityksestä saatujen tulosten perusteella arvioidaan puhdistustarve kokonaisuutena ampumarata-alueelle sekä mahdollisten jatkotoimien tarve.

Historiatietojen mukaan Isokankaan vanha ampumarata on ollut toiminnassa usean vuosikymmenen ajan – tarkoista toiminta-ajoista ei ole tietoa. Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Siikalatvan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen rahoitus toteutettiin. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Hanketiedote