Hyppää sisältöön

Saarijärvellä selvitettiin entisen taimitarhan aiheuttamia vaikutuksia maaperässä ja pohjavedessä: lisätutkimuksia tarvitaan

Julkaisuajankohta 25.4.2023 8.55
Tiedote

Saarijärvellä sijaitsevan entisen Ahvenlammin taimitarhan alueella toteutettiin vuoden 2022 loka- marraskuussa sekä vuoden 2023 tammikuussa ympäristöteknisiä tutkimuksia. Alueella todettiin tutkimusten perusteella puhdistustarve, joten lisätutkimuksia tarvitaan puhdistustoimenpiteiden tarkemman suunnittelun tueksi.

Entisen Ahvenlammin taimitarhan alueella todettiin paikoin sekä maaperässä että pohjavedessä
kohonneina pitoisuuksina torjunta-aineita ja niiden hajoamistuotteita. Toteutettujen selvitysten
perusteella kohteessa on todettu nykytilanteessa voivan aiheutua ympäristö- ja terveyshaittaa,
minkä vuoksi tutkimusalueella on paikoin todettu myös puhdistustarve.

Koska alueella todettiin tutkimusten perusteella puhdistustarve, tulee alueella tehdä lisätutkimuksia
puhdistustoimenpiteiden tarkemman suunnittelun tueksi. Lisätutkimukset tullaan ulottamaan myös
entisen taimitarhan lähialueella sijaitseville alueille, joille on kaavoitettu asuinrakentamista.
Lisätutkimukset tehdään vuoden 2023 aikana. Lisätutkimuksissa otetaan lisää pohjavesinäytteitä,
pintavesinäytteitä sekä maaperänäytteitä.

Ympäristöteknisten tutkimusten yhteydessä otettiin loka-marraskuussa 2022 sekä tammikuussa
2023 maanäytteitä tutkimusalueen pintamaakerroksesta (0,0–1,0 m), pohjavesinäytteitä jo
olemassa olevista pohjaveden havaintoputkista sekä sedimenttinäytteitä tutkimusalueelle
sijoittuvasta kosteikkokaivannosta.

Historiatietojen ja aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella entisen Ahvenlammin taimitarhan
alueella on käytetty torjunta-aineita kasviensuojelussa. Nyt tehtyjen tutkimusten tavoitteena oli
täydentää alueella aiemmin toteutettuja selvityksiä sekä arvioida alueella aikaisemmin harjoitetusta
toiminnasta ympäristöön päätyneiden haitta-aineiden kokonaismäärää ja sijoittumista sekä alueen
pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta.

Selvitykset toteutettiin osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä
kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät, niin kutsutut
isännättömät pilaantuneet alueet, joiden pilaajaa ei saada selville tai tavoiteta tai joiden
selvittäminen olisi muulle taholle ilmeisen kohtuutonta. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja
tutkimustoimenpiteet toteutti Envineer Oy.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), asiantuntija Maarit Joukainen, p. 0295 036 374, [email protected]
  • Saarijärven kaupunki, ympäristönsuojelusihteeri Mia Rahinantti, p. 044 459 8390, [email protected]
  • Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Marjaana Salonen, p. 050 364 9807, [email protected]
Hanketiedote