Hyppää sisältöön

Riskien selvittämisen lisäksi vanhoilla kaivannaisjätealueilla kokeillaan uusia tapoja ja menetelmiä

Julkaisuajankohta 19.4.2023 14.13
Ihmisiä hymyilemässä kameralle kontin edessä.

Kehittämishankkeilla etsitään kestäviä tapoja saada vanhojen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit hallintaan.

Vuoden 2022 lopussa valmistui pilot-hanke, jossa Orijärven kohteen metallipitoisten pintavesien käsittelyä testattiin reaktiivisella suodatusmenetelmällä. Tarkoituksena oli tutkia suodatustekniikan kykyä neutraloida happamia valumavesiä sekä pidättää valumavesien sisältämät raskasmetallit. Kokeen perusteella menetelmän todettiin soveltuvan Orijärven kaivannaisjätealueiden aiheuttaman pintavesien mukana kulkeutuvan metallikuormituksen vähentämiseen.  

Kehittämishankkeissa etsitään mahdollisuuksia monella eri saralla 

Menetelmien testaamisen lisäksi kehittämistä tehdään myös kokonaisvaltaisemmin kohteiden tutkimuksissa. Juuri alkaneessa hankkeessa selvitetään droonien käyttömahdollisuuksia KAJAK-hankkeen laajojen kohteiden tutkimusten suunnittelussa ja raportoinnissa. Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä tämän tyyppisissä hankkeissa. Myös kohteiden esittely eri tahoille on helpompaa ja tarkempaa. Hanke toteutetaan Ramboll Finland Oy:n kanssa. 

Tällä hetkellä käynnissä on myös Envineer Oy:n kanssa selvitys, jossa kartoitetaan KAJAK-kohteiden läheisyydessä olevia kaivannaisjätealueiden kunnostamisessa hyödynnettäviä peittorakennevarantoja. Tällaisia varantoja ovat esimerkiksi suuret infrahankkeet, joissa syntyy paljon ylijäämämassoja sekä maankaatopaikoilla olevat massat ja teollisuuden sivutuotteet.  

Viisi ihmistä kävelemässä tiellä selät kuvaajaan päin. Taustalla harmaa taivat, puita sekä kasa kiviä tien vieressä.

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen tehtäväksi osoitetussa kaivannaisjätealueita koskevassa KAJAK-hankkeessa on edetty suunnitellun mukaisesti. Hankkeessa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskejä. Tavoitteena on saada vanhojen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit kestävällä tavalla hallintaan. Yksi kohde on jo kunnostettu, kolmessa kohteessa tehdään seurantaa ja kolmessa kohteessa laajempaa selvitystä. 

Osoitettuun tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös kehittämistehtäviä kuten yllä mainitut hankkeet. Kehittämishankkeista on juuri valmistunut selvitys, jossa kartoitettiin rahoitusmahdollisuuksia pilaantuneiden maiden ja KAJAK-kohteiden rahoittamiseksi. Hankkeen toteutti Ramboll Finland Oy. 

 

Lisätietoja:  

  • Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, +358 295 036 372, kari.pyotsia(at)ely-keskus.fi 
  • Sanna Pyysing, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, +358 295 036 046, sanna.pyysing(at)ely-keskus.fi 
Uutinen