Hyppää sisältöön

Raportti: Nykyinen Suomen lainsäädäntö pohjaveden suojelusta on riittävä

Julkaisuajankohta 24.5.2024 14.26
Kuvassa on raportin kansilehti ja teksti Ympäristönlaatunormit pohjaveden pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa

Kansalliseen ympäristönsuojelulakiin sisällytetty pilaamiskielto suojelee pohjavesiä varsin kattavasti, joten kansallisen lainsäädännön muutokset eivät ole välttämättömiä. Tähän tulokseen päädyttiin tuoreessa LaatuNoppa-hankkeen loppuraportissa.

Suomen ympäristökeskuksen, ACTS:n ja Aalto-yliopiston tutkijat selvittivät pohjaveden laatunormien soveltamisen lähtökohtia, käytäntöjä ja edellytyksiä sekä analysoivat pohjavesiä koskevaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä, vallitsevia oikeuskäytäntöjä ja olennaisia Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuja. Kyse on LaatuNOPPA-hankkeesta, jonka loppuraportti julkaistiin toukokuussa.

Hankkeen taustalla oli Euroopan tuomioistuimen (EUTI) moottoritien rakentamisesta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä koskeva ennakkoratkaisu (C-535/189), joka herätti kysymyksen pohjaveden laatunormien soveltamisesta. Pohjaveden laatunormien avulla arvioidaan pohjavesimuodostumien kemiallista tilaa ja tunnistetaan pilaavien aineiden pitoisuuksien nousevia muutossuuntia luokitelluilla pohjavesialueilla. 

Hankkeen loppuraportin mukaan EUTI:n päätös ei ole toistaiseksi muuttanut tarkasteltujen EU-maiden lainsäädäntöä, eikä tähän ole tulosten perusteella tarvetta Suomessakaan. Lainsäädäntöön jo sisältyvät pilaamis- ja päästökiellot takaavat pohjavesille laatunormiperustaista suojelua laajemman suojan.

Lue lisää:

Yhteyshenkilöt: 

  • hankkeen koordinaattori, johtava tutkija Jaana Sorvari, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 252 159, jaana.sorvari(at)syke.fi
  • ympäristöoikeuden johtavan asiantuntija Satu Räsänen, ACTS, p. 040 192 0273 satu.rasanen(at)acts.fi
  • professori Ari Ekroos, Aalto yliopisto, p. 050 373 4893, ari.ekroos(at)aalto.fi
  • erikoistutkija Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 551, jussi.reinikainen(at)syke.fi
     
Uutinen