Hyppää sisältöön

Raportti ehdottaa sedimenttien kunnostamiseen yhtenäistä ohjeistusta

Julkaisuajankohta 14.7.2022 8.10

Suomen ympäristökeskuksen tuore raportti suosittelee kansallista ohjeistusta sedimenttejä koskevien käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Syken selvityksessä arvioitiin sedimenttien kunnostuksen ohjeita ja käytäntöjä sekä vertailtiin eri valtioiden käytäntöjä.

Suomesta puuttuu yhtenäinen ohjeistus sedimenttien pilaantuneisuuden, ympäristö- ja terveysriskien sekä kunnostustarpeen arviointiin. Syken raportin mukaan maahan tarvitaan kansallinen ohjeistus, ja myös sedimentteihin liittyvää lainsäädäntöä tulisi kehittää.

Sedimenteillä on vaikutuksia vesilajeille, ja ne ovat edellytys tärkeille ekosysteemipalveluille, kuten kalastukselle ja virkistysarvoille. Haitalliset aineet saattavat varastoitua sedimentteihin ja vaikuttaa negatiivisesti eliöihin ja ekosysteemeihin sekä aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle.

Sedimenteistä voidaan myös tunnistaa menneiden vuosikymmenien vesistöä kuormittaneet päästölähteet ja muutokset vedenlaadussa. Mikäli sedimentit häiriintyvät esimerkiksi rantarakentamisen tai laivaliikenteen vuoksi, voivat haitalliset aineet vapautua takaisin veteen.

Lue lisää

Uutinen