Hyppää sisältöön

POP-jätteen käsittelyopas on julkaistu

Julkaisuajankohta 18.6.2024 10.53
Kuvassa on POP-jätteen käsittelyoppaan kansi.

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas. Tutustu juuri julkaistuun oppaaseen, joka päivittää aiempia POP-jätteen käsittelyohjeistuksia.

POP-jätteitä koskeviin säännöksiin on tullut viime vuosina runsaasti muutoksia. EU:n POP-asetukseen on lisätty useita uusia aineita ja aineryhmiä, ja aiemmin voimassa olleita POP-jätteen pitoisuusrajoja on muutettu. Myös kansainvälisiä ohjeita on päivitetty lisääntyneen tutkimustiedon myötä. Lisäksi Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on lisätty uusia velvoitteita.

Juuri julkaistulla oppaalla päivitetään aiemmin julkaistut POP-jätteen käsittelyohjeistukset vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Oppaassa käsitellään mm.

  • POP-jätteille soveltuvia käsittelymenetelmiä
  • POP-jätteiden luokittelua vaaralliseksi jätteeksi
  • POP-jätteiden vienti- ja tuontisäännöksiä
  • tietoja eri jätevirtojen sisältämistä POP-yhdisteistä.

Opas on tarkoitettu erityisesti kuntien ja valtionhallinnon ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille, yrityksille ja muille toimijoille, joiden toiminnassa voi syntyä POP-jätteitä, jätehuoltoalan yrityksille sekä jätealan konsulteille.

Tutustu POP-jätteen käsittelyoppaaseen

Uutinen