Hyppää sisältöön

PIMA-tukilaki muuttui – kysymyksiä ja vastauksia aiheesta

Julkaisuajankohta 28.6.2024 14.00
Tiedote
Ylhäältä otetussa kuvassa on työmaa-alue ja kaksi työmaakonetta.
Valtiolta voi hakea avustusta pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen. Kuvassa on meneillään massanvaihto Hyvinkäällä Maaperä kuntoon -ohjelman kohteessa. Kuva: Tomi Jutila /FCG Finnish Consulting Group Oy

Uusi PIMA-tukilaki tuli voimaan toukokuun alussa. Mikä on PIMA-tukilaki ja miten se muuttui? Miten kustannukset jaetaan pilaantuneen alueen selvittämisessä ja puhdistamisessa? Lue yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia PIMA-tukilaista.

Mikä on PIMA-tukilaki?

Pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen tukemisesta on säädetty laissa, jota kutsutaan niin sanotuksi PIMA-tukilaiksi. PIMA-tukilaki uudistui toukokuun alusta 2024 alkaen. 

Aiempi PIMA-tukilaki oli voimassa vuoden 2020 alusta 1.5.2024 asti. Sitä ennen pilaantuneiden alueiden puhdistukset toteutettiin jätelain (1072/1993) 35 §:n mukaisessa valtion jätehuoltotyöjärjestelmässä.

Kuka myöntää tukea?

PIMA-tukilaissa valtiontukeen liittyvät tehtävät on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle. Valtiontuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista.  Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Mitkä ovat valtion tavat tukea?

Valtiolla on kaksi tapaa tukea pilaantuneiden alueiden selvittämistä ja puhdistamista. Ne ovat: 

  1. valtionavustus
  2. järjestäminen

Valtionavustusta voi hakea esimerkiksi kunta, yksityishenkilö, kuolinpesä tai seurakunta pilaantuneen alueen selvittämiseen ja puhdistamiseen. Valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin ja avustuksen hakija vastaa hankkeen toteuttamisesta. Tämä on ensisijainen tukimuoto, jolla pääsee nopeimmin liikkeelle. Valtionavustuksissa on jatkuva haku. Hankkeen voi käynnistää heti, kun hakemus on jätetty. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Järjestämisessä valtio vastaa hankkeen toteuttamisesta ja osallistuu kustannuksiin. Järjestäminen on harkinnanvaraista ja siihen voidaan ryhtyä vain ympäristöministeriön osoittaman määrärahan rajoissa.

Järjestäminen toteutetaan yhteistyössä eli kustannukset jaetaan. Vain poikkeustapauksissa valtio voi vastata toteutuksesta ja kustannuksista kokonaan.

Miten PIMA-tukilaki muuttui?

Toukokuussa voimaan tullut uusi PIMA-tukilaki toi uuden portaan tukijärjestelmään pilaantuneen maaperän selvittämisessä ja puhdistamisessa. Nyt myös järjestämisen osalta kustannusvastuu jaetaan alueen haltijan tai muun yhteistyötahon kanssa. Vain erityisissä poikkeustapauksissa valtio voi vastata järjestämisen kustannuksista kokonaan. 

Muuttuivatko järjestämisen edellytykset uuden PIMA-tukilain myötä?

Järjestämisen edellytyksiä on kevennetty, kun kustannukset jaetaan: enää ei edellytetä selvittämisen ja puhdistamisen välttämättömyyttä. Tavoitteena on, että määrärahat riittävät yhä useampiin ja merkittävimpiin kohteisiin sekä yhä useampi pääsee järjestämistehtävän piiriin.

Järjestäminen on edelleen harkinnanvaraista ja siihen voidaan ryhtyä vain ympäristöministeriön osoittaman määrärahan rajoissa. Edellytykset järjestämiselle ovat samat kuin valtionavustuksen myöntämiselle, kun on jaettu kustannusvastuu. 

Haluatko lisätietoa? Lue lisää:

Uutinen