Hyppää sisältöön

Pilaantuneiden alueiden valtionavustus on löytämässä paikkansa – uudehkoa avustusta myönnetään useimmiten kunnalle

Julkaisuajankohta 3.12.2021 11.44

5.12. vietetään maailman maaperäpäivää. ELY-keskuksissa tehdään maaperän suojelemiseksi monenlaista työtä aina valvonnasta käytännön hankkeisiin. Uusin väline maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi on valtionavustus, jota on myönnetty nyt kaksi vuotta.

Maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen on voinut hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta valtionavustusta vuoden 2020 alusta lähtien. Avustus on erityisen hyödyllinen esimerkiksi kunnille, sillä niiden harteille on jäänyt tyypillisesti kauan sitten pilaantuneita alueita, joilla ei ole selvää vastuutahoa, sekä tuoreempia tapauksia, joissa maaperän tai pohjaveden pilaaja on esimerkiksi konkurssissa tai muuten tavoittamattomissa.

”Avustusta ei koskaan myönnetä pilaantumisen aiheuttajalle. Jos pilaaja on tiedossa ja tavoitettavissa, vastuu pilaantuman selvittämisestä ja puhdistamisesta on aiheuttajalla”, kertoo projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Avustusten käsittely on keskitetty koko maassa Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Haetut ja myönnetyt avustukset

Hakemukset ennen hanketta

Avustusta on haettu hiljalleen yhä enemmän, nyt yhteensä 34 hankkeelle. Suurin osa hakemuksista on tullut vuonna 2021.

”Ensimmäisenä vuonna saimme vain yhdeksän hakemusta. Asia oli uusi, ja koronapandemiakin saattoi vaikuttaa siihen, kuinka paljon esimerkiksi kunnissa oli mahdollista panostaa hankkeiden käynnistämiseen”, Pyötsiä pohtii.

Avustusta on myönnetty kaikkiaan 14 selvittämishankkeelle ja kuudelle puhdistamishankkeelle. Kielteiset päätökset ovat yleensä johtuneet siitä, että selvitys- tai puhdistustyö on aloitettu tai toteutettu ennen hakemuksen jättämistä tai hakija on ollut itse pilaantumisen aiheuttaja.

Avustuksia on myönnetty yhteensä jo yli 310 000 euroa. Tähän mennessä myönnetyt avustukset ovat kattaneet 30–60 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusmäärään vaikuttaa esimerkiksi hankkeen toteutustapa ja kohteen pohjavesiriskit. Linjaukset avustuskelpoisista kustannuksista ja avustusprosenteista sekä ohjeet avustuksen hakemiseen löytyvät ELY-keskuksen ja Maaperä kuntoon -ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja avustuksesta

Uutinen