Hyppää sisältöön

Pilaantuneet sedimentit nousivat erillisteemaksi Common Forumin kokouksessa Tukholmassa

Julkaisuajankohta 9.6.2023 13.10
Common Forumin kevätkokouksessa oli paikalla eri EU-maiden pima-asiantuntijoita. KUVA: Martha Wepner-Banko

Pilaantuneiden sedimenttien riskienhallinta oli yksi pääteemoista EU-yhteistyöverkoston kokouksessa Tukholmassa. Myös PFAS-yhdisteet ja EU:n maaperästrategia olivat vahvasti esillä. Suomea kokouksessa edustivat ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.

Common Forum on EU-yhteistyöverkosto, jossa on edustajia eri maiden ministeriöistä ja asiantuntijalaitoksista pilaantuneisiin alueisiin liittyen. Verkoston kevätkokous pidettiin Tukholmassa 31.5.-1.6. Ruotsin ympäristöviraston (Naturvårdsverket) järjestämänä.

- Kokouksessa keskustelua herätti muun muassa PFAS-yhdisteitä ja hajakuormitusta koskevat aloitteet. Puhuimme myös EU:n maaperästrategiasta ja erityisesti sitä tukevasta maaperän terveyslaista, josta EU-komissio antaa ehdotuksensa tulevan kesän aikana, näillä näkymin 5. heinäkuuta, kertoo Suomea kokouksessa edustanut neuvotteleva virkamies Nina Lehtosalo ympäristöministeriöstä.

Paikalla Suomea edustamassa oli myös Jussi Reinikainen Suomen ympäristökeskuksesta.

​​​​Sedimenttien riskienhallinnasta useita esityksiä

Toisen kokouspäivän pääteemana oli pilaantuneiden sedimenttien riskinhallinta, jossa kuultiin kansallisia esityksiä Ruotsista, Ranskasta ja Suomesta. Näiden lisäksi EU:n sedimenttiverkosto SedNetin ohjausryhmän jäsen, Jos Brils (Deltares), esitteli lähtökohtia, haasteita ja käytäntöjä sedimenttiasioissa EU:n vesipuitedirektiivin näkökulmasta.

- Yhteisissä keskusteluissa kävi ilmi, että vain muutamalla jäsenmaalla on tällä hetkellä voimassa erillissääntelyä pilaantuneiden sedimenttien arvioinnista ja kunnostamisesta, mikä vaikeuttaa näiden järjestelmällistä riskinhallintaa, Lehtosalo kertoo.

Toimintakäytäntöjen osalta keskusteluissa korostettiin riskisedimenttialueiden tunnistamista, tapauskohtaista riskinarviointia yleisten laatunormien sijaan sekä kestävää riskinhallintaa. Näistä aihealueista tietyt jäsenmaat ovat antaneet myös kansallisia ohjeitaan, joita myös Suomessa ympäristöministeriön ja SYKEn toimesta parhaillaan valmistellaan.
​​​​​​​
Sedimenttiaiheiden lisäksi toisen kokouspäivän ohjelmassa oli esityksiä ja keskustelua mm. EU:n politiikkatoimista maaperään ja tulevaan maaperäsäädökseen liittyen sekä Common Forumin roolista näissä. Perjantaina varsinaisen kokouksen loputtua Ruotsin ympäristövirasto yhdessä Tukholman kaupungin edustajien kanssa järjesti kohdevierailun Alfred Nobelin vanhan räjähdetehtaan alueella toteutettuun kunnostuskohteeseen Vintervikenissä.

Lue lisää Common Forumista (commonforum.eu)

 

Uutinen