Hyppää sisältöön

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti

Julkaisuajankohta 26.11.2021 13.45

Ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta tehdään jatkossa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palvelu on käytössä koko Suomessa, pois lukien Helsingin ja Turun kaupungit, missä ilmoitukset tehdään kuntien ohjeiden mukaisesti. Lomakkeiden käyttöön järjestetään koulutusta joulukuussa.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tulee tehdä ilmoitus (ns. PIMA-ilmoitus) 45 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoitus tehdään ELY-keskukselle, ellei puhdistaminen edellytä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Helsingin ja Turun kaupungeissa ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kummankin kaupungin omien ohjeiden mukaisesti.

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi toimittaa myös raportteja

PIMA-ilmoitus koskee myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun pilaantuneen maa-aineksen hyödyntämistä kaivualueella. Aluehallinnon asiointipalvelussa voi toimittaa jatkossa myös maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arviointiraportin sekä maaperän ja pohjaveden puhdistamisen loppuraportin.

PIMA-ilmoitus tulee tehdä jatkossa ensisijaisesti sähköisesti. Lomake PIMA-ilmoituksen tekemiseen löytyy Aluehallinnon asiointipalvelun Palvelut-välilehdeltä kohdasta Ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelu. Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä edelleen vapaamuotoisesti tai valmiilla Word-lomakkeella.

Suomen ympäristökeskus järjestää koulutusta lomakkeiden käyttöön torstaina 2.12. kello 13.00–14.30 sekä tiistaina 7.12. kello 9.30–11.00. Koulutuksiin voi ilmoittautua Syken verkkosivuilla.

Hyödyllisiä linkkejä:

Uutinen