Hyppää sisältöön

Pielavedellä selvitetään vanhan korjaamoalueen ympäristöriskit

Julkaisuajankohta 27.5.2024 11.09
Tiedote
Kuvassa on karttakuva, jossa on Pielaveden vanhan autokorjaamon alue merkittynä.

Pielaveden keskustan läheisellä vanhalla autokorjaamolla selvitetään maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia kesän ja alkusyksyn 2024 aikana.

Pielaveden vanha korjaamoalue sijaitsee Honkamäen 1. luokan pohjavesialueella. Kohteessa on harjoitettu autojen korjaustoimintaa 1950-luvulta 1980-luvulle saakka. Nyt selvitetään korjaamotoiminnasta mahdollisesti aiheutuneet haitta-ainepäästöt maaperään ja pohjaveteen sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit pohjavesialueelle sekä alueen nykyiselle maankäytölle. 

Selvityksiin sisältyy maaperänäytteenottoa kairaamalla ja kaivinkoneella sekä pohjavesinäytteiden ottoa kaivoista ja asennettavista pohjavesiputkista. Lisäksi näytteitä otetaan pajarakennuksen alapuolisesta maaperästä lattiaan tehtävien rakenneavausten kautta. Selvitysten perusteella arvioidaan kohteen maaperän ja pohjaveden tila sekä puhdistustarve. Selvityksiin liittyvistä kenttätöistä pääosa tehdään touko- ja kesäkuun aikana. Pohjavesinäytteitä otetaan myös loppukesällä ja alkusyksyllä. Selvitysraportin on määrä valmistua lokakuussa.  

Pielaveden kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet maaperän ja pohjaveden tilan selvittämisestä sopimuksen. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa ns. isännättömiä riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy.

Lue lisää: Maaperä kuntoon -ohjelmasta

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), Jari Tiainen, puh. 040 5386 598, sähköposti: [email protected]

Pielaveden kunta, ympäristön ja asumisen johtaja Juha Vainikainen, puh. 040 489 4834, sähköposti: [email protected] 

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: [email protected]
 

Hanketiedote