Hyppää sisältöön

Pärsäsuon entisen haulikkoradan ympäristöriskit selvitetään Kajaanissa

Julkaisuajankohta 30.6.2022 15.56
Tiedote
Kartta vanhan kaatopaikan sijainnista.

Vanhalla haulikkoradalla tehdään monipuolisia ympäristötutkimuksia elokuussa 2022.

Kajaanissa tutkitaan Pärsäsuon vanhan haulikkoradan alueella maaperää, sedimenttiä sekä pohja- ja pintavettä loppukesällä 2022 (viikoilla 32-33). Alueelta kerätään myös marja- ja sieninäytteitä.

Vanhan Pärsäsuon haulikkoradan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohja- sekä pintaveden laatua koskevia analyysejä varten. Näytteenotto toteutetaan lapiolla tai käsikairalla. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohja- sekä pintaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan Pärsäsuon haulikkorata on toiminut 1970 vuodesta muutaman vuosikymmenen ajan. Alueella toteutetaan monipuolisia tutkimuksia ampumatoiminnasta johtuvien vaikutusten selvittämiseksi erityisesti lyijyn osalta.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Kajaanin kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja

Tarja Laatikainen, Kajaanin kaupunki, 044 421 4397, [email protected]

Jari Säkkinen, Kajaanin kaupunki, 044 421 4112, [email protected]

Taina Huttunen, Kajaanin kaupunki, 040 586 3159, [email protected]jaani.fi

Henna-Mari Havana, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 038 053, [email protected] 

Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, [email protected]

Hanketiedote