Hyppää sisältöön

Parikkalan Sahanrannan maaperän puhdistustyöt valmistuneet – loppuviimeistelyn jälkitarkastus vielä lokakuun lopussa

Julkaisuajankohta 21.9.2023 14.52
Tiedote

Sahanrannan maaperän puhdistustyöt ovat valmistuneet ja urakka on vastaanotettu syyskuussa. Alueen loppuviimeistelyn jälkitarkastus pidetään vielä lokakuun lopussa. Kasvillisuuden ja istutusten tarkastus tehdään ensi keväänä.

Sahanrannan maaperän puhdistustyöt ovat valmistuneet aikataulussa. Urakassa alueelta poistettiin pilaantuneeksi luokiteltuja maa-aineksia yhteensä noin 16 500 tonnia, mikä oli suunniteltua hieman vähemmän (18 600 tonnia). Lisäksi puhdistustyön yhteydessä maaperästä poistettiin ja pilaantuneiden maa-ainesten seasta lajiteltiin rakennus- ja tiilijätteitä noin 1000 tonnia sekä purettiin vajaa 700 kuutiometriä betonirakenteita.

Puhdistustyö saatiin toteutettua suunnitellusti ja puhdistustyön tavoitteet täytettiin. Vanhan saha-alueen aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on nyt poistettu.

Puhdistustyö raportoidaan kokonaisuudessaan loppuraportissa, joka valmistuu marraskuussa. Puhdistustyön aikana tehtiin myös pohjaveden tarkkailua, mikä jatkuu omana hankkeenaan keväällä 2024. Tällöin laaditaan pohjaveden tarkkailuohjelma sekä jatkosuunnitelmat. Urakka-alue on maisemoitu maisemointisuunnitelman mukaisesti ja kunnossapito alueesta siirtyy marraskuussa Parikkalan kunnalle.

Urakka toteutui likimäärin sille suunnitelluin kustannuksin, vaikka jonkin verran kustannukset nousivat etenkin maaperästä kaivettujen ja käsiteltyjen rakennus-, betoni- ja tiilijätteiden määrän kasvaessa suunnitellusta.

Puhdistustyöt toteutettiin Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta valtion jätehuoltotyönä. Kohde valittiin riskiperusteisesti mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan.

Lisätietoja

Parikkalan kunta:
Vesa Berg, rakentamispäällikkö, Parikkalan kunta, puh. 040 653 1513, [email protected]

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 026 235, [email protected]

Ramboll Finland Oy
Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 040 682 8672, [email protected]
 

Hanketiedote