Hyppää sisältöön

Oulaisissa tutkittiin maaperää ja pohjavettä entisen sahan alueella: lisätutkimuksia tarvitaan

Julkaisuajankohta 21.2.2023 8.18
Tiedote
Tutkimusalueen sijainti kartalla, alueella kirjasto sekä asuintaloja.
Tutkimusalueen sijainti.

Oulaisten keskustan eteläpuolella sijaitsevan entisen sahan alueella selvitettiin maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia loppukesän ja syksyn 2022 aikana. Haitta-aineiden levinneisyyden ja sijainnin selvittämiseksi alueella on tehtävä tarkentavia tutkimuksia.

Tutkimuksilla selvitettiin vanhasta sahan toiminnasta mahdollisesti aiheutuneet haitta-ainepäästöt maaperään ja pohjaveteen sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit alueen nykyiselle maankäytölle. Lisäksi tutkimuksilla tarkennettiin maaperän tilaa nykyisen kirjaston alueella, missä oli aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ja maaperäkunnostuksissa havaittu kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia maaperässä. 

Tutkimuksilla saatiin tarkennettua öljyhiilivetyjen esiintymistä kirjaston alueella. Tutkimusten sekä niiden perusteella tehdyn arvioinnin mukaan öljyhiilivetyjä esiintyy maaperässä rajatulla alueella. Niistä ei aiheudu alueella yleisesti ympäristö- tai terveyshaittaa tai haittaa kirjaston käytölle. 

Sahan toimintaan liittyvissä tutkimuksissa vahvistui ennakko-oletus siitä, että sahalla on puutavaran käsittelyyn aikoinaan käytetty Ky5-kauppanimellä tunnettua valmistetta. Se sisälsi haitta-aineita, joita tutkimuksissa havaittiin entisen sahan toiminta-alueella. Haitta-aineiden vuoksi alueella arvioidaan vielä haittoja ja riskejä. Alueella tullaan vuoden 2023 aikana tekemään tarkentavia jatkotutkimuksia haitta-aineiden levinneisyyden ja sijainnin selvittämiseksi. Asiasta tiedotetaan tarkemmin kevään 2023 aikana.  

Tutkimukset kohdennettiin vanhojen ilmakuvien perusteella määritellylle sahan entiselle toiminta-alueelle (noin 9 ha). Ympäristötutkimuksissa alueelta otettiin maaperänäytteitä yhteensä 73 tutkimuspisteestä ja pohjavesinäytteistä viidestä tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteistä havainnoitiin maaperän tilaa aistinvaraisesti ja niistä otetuista näytteistä määritettiin erityisesti saha-alueena toimineille alueille tyypillisiä haitta-aineita. Alueella on ollut saha- ja puutuoteteollisuutta 1800-luvun lopulta vuoteen 1962 saakka.

Selvityksistä vastaavat Oulaisten kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ja ne toteutetaan osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy.


Lisätietoja

  • Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), Henna-Mari Havana, puh. 050 3803 732, sähköposti: [email protected]
  • Oulaisten kaupunki, kuntatekniikan päällikkö Tero Kahlos, puh. 044 4793254, sähköposti: [email protected] 
  • Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), johtava asiantuntija Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: [email protected]
     
Hanketiedote