Hyppää sisältöön

Oulaisissa tutkitaan maaperää ja pohjavettä entisen sahan alueella

Julkaisuajankohta 18.8.2022 13.08
Tiedote

Kesän ja alkusyksyn 2022 aikana tehtävillä tutkimuksilla selvitetään saha- ja puutuoteteollisuudesta mahdollisesti aiheutuneet haitta-ainepäästöt maaperään ja pohjaveteen sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit alueen nykyiselle maankäytölle.

Oulaisten keskustan eteläpuolella sijaitsevan entisen sahan alueella selvitetään maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia kesän ja alkusyksyn 2022 aikana. Alueella on ollut saha- ja puutuoteteollisuutta 1800-luvun lopulta vuoteen 1962 saakka. Tutkimuksilla selvitetään teollisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuneet haitta-ainepäästöt maaperään ja pohjaveteen sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit alueen nykyiselle maankäytölle. 

Ympäristötutkimuksiin sisältyy maaperänäytteenottoa kairaamalla ja kaivinkoneella, pohjavesiputkien asennusta kairaamalla sekä pohjavesinäytteenottoja. Tutkimusten perusteella arvioidaan alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä puhdistustarve. Tutkimuksiin liittyviä esiselvityksiä (kaapelitiedot ja näytepisteiden merkkaukset) on tehty heinäkuun aikana ja varsinaiset näytteenottotyöt toteutetaan elo-syyskuussa. Tutkimus valmistuu marraskuun 2022 loppuun mennessä.  

Oulaisten kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet edellä mainituista ympäristötutkimuksista sopimuksen. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä Kuntoon-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy.

Lisätietoja

Henna-Mari Havana, Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), 050 3803 732, [email protected]

Hannu Yppärilä, kuntatekniikan päällikkö, Oulaisten kaupunki, 044 4793254, [email protected] 

Pekka Haaranen, projektipäällikkö, Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), 050 5020 934, [email protected]

Hanketiedote