Hyppää sisältöön

Orijärven suljetulla kaivosalueella käynnistetään laajat ympäristötutkimukset

Julkaisuajankohta 26.4.2022 14.55

Salossa sijaitsevan vanhan kuparikaivoksen ympäristössä tehdään näytteenottoa toukokuun alusta alkaen, aina syksyyn 2023 saakka. Aikaisempien tutkimusten perustella tiedetään, että suljetun kaivosalueen päästöt kuormittavat vesistöä.

Orijärven kaivos

Orijärven avolouhoksen ympäristö on aidattu ja alueella kulkeminen on kielletty. © Kuva: Auri Koivuhuhta / ELY-keskus

 

Orijärven suljetulla kaivosalueella alkaa 3. toukokuuta näytteenotto, jonka tavoitteena on tarkentaa aiempia tietoja alueen mahdollisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Syksyyn 2023 saakka jatkuvien tutkimusten tavoitteena on arvioida aiempaa tarkemmin alueen kunnostustarvetta.

Alueella tehdään muun muassa pinta- ja pohjavesitutkimuksia, sedimentti- ja maaperätutkimuksia sekä eliöstön ja ilmanlaadun tutkimuksia. Vuoden 2022 aikana alueella toteutetaan kaivosvesien käsittelyyn liittyvä kokeilu. Tutkimusten tulokset valmistuvat ja niistä tiedotetaan alustavan aikataulun mukaan loppuvuodesta 2023.

Orijärven kaivosalue on yksi valtakunnallisesti tunnistetuista suljetuista tai hylätyistä kaivoskohteista, joiden jätealueet voivat aiheuttaa ympäristöhaittaa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää edellä mainittujen riskikohteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kunnostustarvetta valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on arvioinut Orijärven alueen ympäristökuormitusta sekä kunnostustarvetta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Envineer Oy:n kanssa vuosina 2019–2020. KAJAK-hankkeen selvitysvaiheen tutkimuksilla täydennetään alueella aiemmin tehtyjä tutkimuksia.
 
Pirkanmaan ELY-keskus on tilannut Orijärven tutkimukset Envineer Oy:ltä. Orijärven kaivoksen valvovana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lue lisää

Lisätietoja

Sanna Pyysing, pima-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 046

Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 372

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Hanketiedote