Hyppää sisältöön

Opas ampumaratojen ympäristöluvituksesta on päivitetty

Julkaisuajankohta 2.11.2023 9.16
Kuvassa on ampuradan maalitaulu.
Ampumaratojen ympäristöluvitusta koskeva ohjeistus on päivitetty. Kuva: Henna Jylhä

Nyt voit tutustua juuri päivitettyyn oppaaseen ympäristöministeriön ohjeistuksesta ampumaratojen ympäristöluvista. Ohjeistukseen on tullut muokkauksia mm. lainsäädäntömuutosten takia.

Suomessa on arviolta 670 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa sekä moninkertainen määrä erillisiä lajiratoja. Niistä pääosa on metsästys-, harrastus- ja urheiluseurojen ylläpitämiä. Lisäksi puolustusvoimilla, rajavartiolaitoksella, poliiseilla ja reserviläisillä sekä kunnilla on myös ampumaratoja.

Ympäristöministeriö julkaisi ampumaratojen ympäristölupia koskevan ohjeistuksen toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille reilut kymmenen vuotta sitten. Nyt tänä syksynä oppaasta julkaistiin päivitetty versio. 

Päivitys nähtiin tarpeelliseksi erityisesti lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten myötä. Oppaaseen tehtiin säädöspäivityksiä sekä tekstikorjauksia erityisesti ympäristönsuojelulain mukaisen yleisen ilmoitusmenettelyn käyttöönottoon ja lyijyhaulien käyttörajoituksiin liittyen. 
Myös ampumaratarakenteiden määrittelyyn on tullut muutoksia. Lisäksi oppaassa on viittauksia ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnasta julkaistuun BAT-raporttiin.

Tutustu päivitettyyn oppaaseen: 

Ampumaratojen ympäristölupa: Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Uutinen