Hyppää sisältöön

Miten ympäristölaatunormeja tulisi soveltaa pohjaveden pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta arvioitaessa? Aamuwebinaari 27.5.

Julkaisuajankohta 15.5.2024 10.11
Kuvassa on harjumaisema.

Tule kuulemaan juuri valmistuneen LaatuNOPPA-hankkeen tuloksia Maaperä kuntoon -aamuwebinaariin 27.5.2024. Hankkeessa tarkasteltiin pohjaveden laatunormeja, ja se toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Suomessa 65 prosenttia vesilaitosten jakamasta talousvedestä on pohjavettä. Pohjavettä peittävät maakerrokset ovat usein ohuita, mikä mahdollistaa haitallisten aineiden kulkeutumisen ylemmistä maakerroksista pohjaveteen.

Euroopan tuomioistuimen (EUTI) moottoritien rakentamisesta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä koskeva ennakkoratkaisu (C-535/189) herätti kysymyksen pohjaveden laatunormien soveltamisesta. Asiaa tutkineessa LaatuNOPPA-hankkeessa koottiin siksi yhteen ja analysoitiin keskeiset pohjaveden suojelun säädökset, EUTI:n ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut sekä kansalliset lupapäätökset (v. 2018–2022) ja selvitettiin laatunormien soveltamiskäytäntöjä ja soveltamisen haasteita niin Suomessa kuin EU:ssakin.  

Hanke toteutettiin SYKE:n, Aalto yliopiston ja ACTS:n yhteistyönä. LaatuNOPPA-hankeen tuloksia esittelee ACTS:n ympäristöoikeuden johtava asiantuntija ja toimitusjohtaja Satu Räsänen.

Osallistuminen webinaariin on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Ohjelma

LaatuNOPPA-hankkeen tulokset
Ympäristöoikeuden johtava asiantuntija Satu Räsänen, ACTS. 

Aika: 27.5. klo 9-10
Paikka: Teams (linkki toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin)
Ilmoittaudu: Tästä linkistä (lyyti.fi)

Ilmoittautuminen 24.5. mennessä

Maaperä kuntoon -aamuwebinaarit kerran kuussa

Maaperä kuntoon -ohjelman aamuwebinaarisarjassa käsitellään ajankohtaisteemoja pilaantuneista alueista. Webinaarit järjestetään kerran kuussa keväällä ja syksyllä. Tapahtumiin voi osallistua kaikki pilaantuneista alueista kiinnostuneet ja aiheen parissa työskentelevät.

Valtakunnallisella Maaperä kuntoon -ohjelmalla selvitetään ja puhdistetaan merkittäviä pilaantuneita alueita koko Suomessa. Ohjelmaa toteuttaa Pirkanmaan ELY-keskus ja rahoittaa ympäristöministeriö. 

Lisätietoja: 

Nina Lehtosalo, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, nina.lehtosalo(at)gov.fi
 

Uutinen