Hyppää sisältöön

Mitä kenttätyön tilaajan tulisi huomioida, kun sertifiointijärjestelmä päivittyi?

Henkilökuva blogin kirjoittajasta
Katarina Björklöf Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän päällikkö, Suomen ympäristökeskus, Syke

Ympäristönäytteenottajan sertifiointi on toimiva ja ajankohtainen järjestelmä kenttätoiminnan laadun varmistamiseksi. 

Muutama vuosi sitten järjestelmä päivitti osaamisvaatimukset Certi-järjestelmän Maaperä- ja kiinteät jäteympäristöt -erikoistumisalalle. Uudella erikoistumisalalla korostetaan jätemateriaaleja sekä haitallisten aineiden huomioonottamista kenttätyössä. Sen sijaan sedimentti on jätetty kokonaan pois matriiseista. Palautteen perusteella uudistus on ollut onnistunut ja kysymyksiä on lähinnä saatu liittyen siihen, miten muutos pitäisi huomioida tarjouspyynnöissä. 

Uudistus tarvittiin, koska palautteen perusteella oli tullut ilmi, että erikoistumisalan vanhat vaatimukset olivat liian laajat. Sertifioiduilla henkilöillä ei siksi ollut riittävää osaamista kaikista vanhan, Maaperä- ja kiinteät jätteet -erikoistumisalan matriiseista. Uusitulla, Maaperä- ja kiinteät jäteympäristöt -erikoistumisalalla valitaan 1-4 matriisia kuuluvaksi omaan osaamisalaan. Matriisit ovat maaperä, pohjavesi, haihtuvat yhdisteet maaperässä ja jätteissä sekä kiinteät jätteet. Jokaisesta valitusta matriisista suoritetaan oma tentti. Lisäksi kaikki osoittavat pätevyytensä yleisosiolla. Osaamistaso on säilynyt samana kuin vanhalla erikoitumisalalla mutta osaamisen arviointi on nyt tarkempaa. Lisäksi edellytetään kriteerienmukaista kenttäkokemusta, kuten ennenkin.  

Uudistunut erikoistumisala tarkentaa siis entistä paremmin sertifioidun kenttähenkilön osaamista ja kokemusta valittuihin matriiseihin liittyen. Tämä on parannus sekä järjestelmän uskottavuudelle että tilaajille, koska nyt tilaaja voi halutessaan tarkentaa osaamisvaatimuksia matriisin suhteen erilaisissa työkohteissa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että vanhojen vaatimusten mukaisia sertifikaatteja on voimassa vielä vuoteen 2027 asti. Osaamistaso uudistetulla erikoistumisalalla ei ole muuttunut, joten vanha Maaperä- ja kiinteät jätteet -erikoistumisalan sertifikaatti on tässä suhteessa samanarvoinen kuin uusi.            

Tilaajat päättävät minkälaisia laatuvaatimuksia he eri töiden toteuttajille asettavat. Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä on keino nimenomaan kenttätoiminnan laadun osoittamiseksi ja sertifikaatin saaminen edellyttää hakijalta jatkuvaa (tai säännöllistä) kenttätyöskentelyä. Sertifiointijärjestelmään tulleiden palautteiden perusteella vaikuttaa siltä, että myös projektien suunnittelijoilta ja projektipäälliköiltä saatetaan edellyttää ympäristönäytteenottajien sertifikaattia vai vaikka sitä ei voida myöntää ilman säännöllistä kenttätyöskentelyä.  Toki kenttätoiminnan kokemuksesta varmasti on hyötyä myös suunnittelussa ja johtamisessa, mutta on hyvä muistaa, että tämä sertifikaatti ei ota kantaa suunnittelun tai johtamisen osaamiseen. Eri asia on, että suunnittelijoilla ja projektipäälliköillä näyttäisi olevan tarvetta myös osaamisen osoittamiseksi. Palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että asiantuntijan CV ei enää riitä.