Hyppää sisältöön

Meijerinrannan maaperän puhdistus toteutui Kiteellä onnistuneesti

Julkaisuajankohta 28.1.2022 9.57

Meijerinrannan aluetta voidaan jatkossa hyödyntää suunnitellun kaavoituksen mukaisessa käytössä. Alue voi palvella kaupunkilaisia esimerkiksi omakotitalorakentamisessa.

Kiteen Meijerinrannalla puhdistettiin vanhan sahan lautatarhan alueen maaperää 1.11.2021-14.1.2021. Massanvaihdolla puhdistettiin alueen maa-ainekset, joissa oli tutkimuksissa todettu dioksiinien ja furaanien lieviä pitoisuuksia. Puhdistustyö toteutui ennakkotutkimuksien ja suunnitelmien mukaisesti.

Hanke on osa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa ja se toteutettiin Kiteen kaupungin vetämänä. Haitta-ainepitoisuuksia sisältäneet maa-ainekset toimitettiin Kiteen Aimon ampumaradalle ja niistä rakennettiin kapseloituina kaksi uutta ampumaradan suojavallia.

Puhdistettu alue ennallistettiin täyttöhiekalla. Puhdistetun alueen ennallistaminen jatkuu Kiteen kaupungin toimesta keväällä 2022 kasvukerroksen rakentamisella. Myös ampumaradalla tehdään viimeistelytöinä rakennettujen suojavallien loppumuotoilut sekä vallien peittokerroksen rakentaminen.

Hankkeen toteutuneet määrät:

    haitta-ainepitoisen maa-aineksen poisto: 9600 m3ktr*, mikä vastaa 900 kuorma-autokuormaa
    kasvukerros: rakennetaan keväällä 2022

*m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio

Massanvaihdossa haitta-ainepitoiset maa-ainekset on poistettu ja aluetta voidaan tulevaisuudessa käyttää suunnitellun kaavoituksen mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Hanke on ollut merkittävä kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta, koska kaivetut maa-ainekset saatiin hyödynnettyä kokonaan ampumaradan suojavallien rakenteissa. Kaikki maa-aines kuljetettiin alle 15 kilometrin päähän, ja näin ollen muun muassa kuljettamisen päästöt pysyivät pieninä. Hanke on toteutunut onnistuneesti kaikilla osa-alueilla.

Kohteen massanvaihdon urakoinnista vastasi Recset Oy ja rakennus- ja ympäristöteknisestä valvonnasta Ramboll Finland Oy. Hankkeessa työllistettiin myös paikallisia urakoitsijoita. Pirkanmaan ELY-keskus on osallistunut hankkeen rahoitukseen.

Lue lisää

Meijerinrannan maaperän puhdistus (kitee.fi)

Lisätietoja

Rakennuttaja:
Mika Niskanen, kuntatekniikan päällikkö, Kiteen kaupunki, 040 105 1204, [email protected]

Rakennuttajan työmaavalvonta, ympäristötekninen valvonta ja työturvallisuuskoordinointi:
Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, 040 682 8672, [email protected]

Pääurakoitsija:
Aki Juutinen, työpäällikkö, Recset Oy, 050 599 7985, [email protected]

 

Hanketiedote