Hyppää sisältöön

Liperissä vanhojen kaatopaikkojen ja automaalaamon alueella selvitettiin ympäristöriskejä – arviointia esitetään osin tarkennettavaksi

Julkaisuajankohta 23.1.2023 14.19
Tiedote

Liperissä tutkittiin vanhojen Nivan ja Piiloniemen kaatopaikkojen sekä Salosen automaalaamon maaperää ja pohjavettä syksyllä 2022. Selvityksen perusteella kohdekiinteistölle ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimia Arviointia esitetään tarkennettavaksi vielä Nivan kaatopaikan osalta arviointiin liittyvien epävarmuuksien poistamiseksi.

Tutkimusten yhteydessä kohteiden maaperässä sekä Nivan kohteessa myös pohjavedessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Kohteissa ei ole laaditun puhdistustarpeenarvioinnin perusteella riskiperusteista puhdistustarvetta. Arviointia kuitenkin esitetään tarkennettavaksi vielä Nivan kaatopaikan osalta arviointiin liittyvien epävarmuuksien poistamiseksi. Tarkennuksen jälkeen arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve Nivan kaatopaikan osalta. Kohonneista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida olevan rajoituksia alueiden nykyiselle käytölle. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kaivaminen ja sijoittaminen tulee tehdä alueellisen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Liperin kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Historiatietojen mukaan Nivan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1962–1973, Piiloniemen vanhan kaatopaikan toiminta-aika ei ole tiedossa ja Salosen vanha automaalaamo toimi usean vuosikymmenen ajan ennen paloa 2011. Kaatopaikkoja on aikanaan peitetty ainakin osittain. Automaalaamon alueelta on poistettu palojätteet.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen rahoitus toteutettiin. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja:
Jouni Pekonen, Liperin kunta, 050 467 3533, [email protected]
Sari Kettunen, Liperin kunta, 040 042 8653, [email protected]
Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, [email protected] 
Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, [email protected]
 

Hanketiedote