Hyppää sisältöön

Lähde visuaaliselle kierrokselle - KAJAK drone-kehityshankkeen tarinakartta on julki

Julkaisuajankohta 15.12.2023 11.18
Kuvassa on 3D-kuva Raajärven entisestä kaivosalueesta.
Tarinakartan avulla voi tutustua muun muassa 3D-kuvin neljään KAJAK-kohteeseen. Kuvassa on Raajärven entinen rautamalmikaivos Kemijärvellä. Kuva: Ramboll Finland Oy

Nyt voit tutustua neljään entiseen kaivoskohteeseen juuri julkaistun tarinakartan avulla. Tarinakartta on osa KAJAK-kehityshanketta, jolla selvitetään drone-lennokkien käyttömahdollisuuksia kaivannaisjätealueilla. Kehityshanke on toteutettu Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Ramboll Finland Oy:n yhteistyönä.

KAJAK-hankkeessa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskejä. Ympäristöselvitysten tekeminen kaivannaisjätealueilla on haastavaa, koska alueet ovat valtavia ja kaivannaisjätteiden ympäristövaikutukset monimutkaisia. Drone-kehityshankkeessa etsittiin keinoja, miten KAJAK-kohteiden ympäristötutkimusten tekemistä voisi helpottaa. 

Drone-kehityshankkeen on toteuttanut Ramboll Finland Oy yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa, joka koordinoi KAJAK-hanketta. Kokonaisuudessaan kehityshanke raportteineen valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Uudenlaista materiaalia

Nyt julkaistuissa tarinakartoissa pääsee tutustumaan monipuolisesti neljään KAJAK-kohteeseen: Kärväsvaaran, Raajärven, Orijärven ja Aijalan entisiin kaivosalueisiin Kemijärvellä ja Salossa. Tarinakartat sisältävät kuvia, karttoja, tekstiä ja videota.

Tarinakarttojen aineistotarkasteluissa on esillä muun muassa: 

  • ortokuvia
  • pistepilviaineistoa visualisoituna
  • 3D-malleja
  • korkeusmalleja ja -käyriä
  • 360-kuvia interaktiiviseen pyörittelyyn

Kehityshankkeen drone-kuvauksista saatuja materiaaleja hyödynnetään KAJAK-kohteiden ympäristöselvityksissä.

Linkki tarinakarttaan:


Lue KAJAK-hankkeesta

Uutinen