Hyppää sisältöön

Kutsu kestävän kunnostuksen digityöpajoihin

Julkaisuajankohta 12.3.2021 13.52

Kestävän kehityksen huomioiminen osana pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaa ja puhdistamista on saanut aihepiirinä yhä enemmän huomiota kuluneen vuosikymmenen aikana. Kestävän kunnostamisen käytännöistä Suomessa, kuten riskinhallinnan suunnittelusta, puhdistusmenetelmistä tai in situ -työmaiden toteutuksesta ei kuitenkaan vielä juurikaan ole saatavilla suomenkielistä aineistoa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön yhteiskehittämishankkeessa vastataan tähän tarpeeseen toteuttamalla Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt Suomessa -julkaisu. Olennainen osa julkaisun sisällöstä tuotetaan kolmessa digityöpajassa, jotka järjestetään Teamsilla huhti-toukokuussa 2021. Kutsumme Sinut mukaan digityöpajoihin tuottamaan julkaisuun sisältöä asiantuntemuksestasi ja käytännön kokemuksistasi käsin. Osallistumisesi on tärkeää, jotta julkaisuun saadaan koottua alan ammattilaisten näkemys ja jaettua laajemmin tietoa hyväksi koetuista käytännöistä kestävän kehityksen edistämisessä.

Työpajojen teemat ja ajankohdat:

Menetelmävalinta: Maankäyttö, kestävyysarviointi ja vaihtoehtovertailu.
Tiistai 27.4.2021 klo 12-14

Puhdistusmenetelmien suunnittelu: Puhdistusmenetelmät ja maa-ainesten hyödyntäminen, esimerkkitapaukset ja menetelmien soveltamiskokemukset.
Torstai 29.4.2021 klo 12-14

Toteutuksen parhaat käytännöt: Hankinnat ja in situ -työmaakäytännöt.
Tiistai 4.5.2021 klo 12-14

Työpajoja edeltää virtuaalinen ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille viikolla 15. Ennakkotehtävässä orientoidutaan aiheeseen oman pohdinnan kautta. Vastausten avulla määritellään työpajoissa käsiteltäviä kysymyksiä.

Työpajojen tavoitteena on jäsentää ja tuottaa julkaisun sisältöä kestävän kunnostamisen parhaista käytännöistä, käytännön esimerkeistä ja ohjeista sekä asioista, jotka tulisi huomioida hankinnoissa ja toteutuksessa. Virtuaalisen työskentelyn teknisestä toteutuksesta, ohjeistuksesta ja fasilitoinnista sekä raportoinnista vastaa Ramboll Finland Oy. Lisätietoja työpajoista antaa Annika Kettunen ([email protected], 040 5867061).

Ilmoittautuminen työpajoihin 8.4.2021 mennessä tästä. Kuhunkin työpajaan otetaan 10-15 ilmoittautunutta. Monipuolisten näkökulmien varmistamiseksi kustakin organisaatiosta pyritään saamaan mukaan vain yksi edustaja.

Yhteistyöterveisin,

Kari Pyötsiä

Maaperä kuntoon -ohjelman projektipäällikkö

Pirkanmaan ELY-keskus

[email protected]

029 5036 372

 

Nina Lehtosalo

Erityisasiantuntija

Ympäristöministeriö

[email protected]

029 5250 400

 

Uutinen